Home > Weblogs
Donderdag, 10 december 2015

De tijd van wegkijken is voorbij


In de werkwijze van links valt een rode draad te herkennen, namelijk het niet willen controleren van organisaties die zich bemoeien met de multiculturele samenleving. Organisaties die hiervoor worden betaald met overheidsgeld. En dat heeft zijn weerslag. Zo kan het gebeuren dat we na ruim 30 jaar ‘integratie’ nog steeds praten over projecten die deze integratie moeten bevorderen.

Daarom gooit het stadsbestuur met Leefbaar Rotterdam het roer om. Het is gedaan met het subsidiëren van clubjes die zich puur en alleen richten op het in stand houden van de eigen cultuur. En ja, dat is even wennen.

Dat het lucratief is om een bedrijfje op te richten gericht op actuele maatschappelijke vraagstukken weet de markt al lang. Dat hier misbruik van gemaakt wordt door op geld beluste mensen weet de wakkere en oplettende burger ook al lang. Maar het schandaal dat een door de Rijksoverheid gerenommeerd instituut als Forum voor miljoenen heeft gefraudeerd, schudt de linkse politicus nog steeds niet wakker. Hilarisch als het niet om te huilen was.

We hebben in Rotterdam voorbeelden te over van tonnen belastinggeld die konden worden verbrast zonder dat er een haan naar kraaide. Het Platform Buitenlanders Rijnmond (PBR), inmiddels lijdend voorwerp van een vernietigend Rekenkameronderzoek, is het meest in het oog springende voorbeeld. Maar ook Cleo Patria kon er wat van. Jarenlang ontving deze stichting zakken belastinggeld voor naar zeggen de begeleiding van verborgen vrouwen, maar puntje bij paaltje wist men vooral de resultaten van de jarenlange subsidiëring goed verborgen te houden.

Tonnen die zijn betaald ten gunste van dit soort multiculturele organisaties, terwijl de oplossingen die ze moesten bieden en waarvoor ze werden betaald, niet werden behaald. En zien we links met één woord hierover reppen en bezwaar maken? Nee. Waar dit stadsbestuur breekt met het tijdperk van wegkijken, daar blijft links liever met belastinggeld smijten dan dat het schoon schip wil maken en wil werken aan oplossingen die wél het verschil maken.

Tanya Hoogwerf

Tanya is raadslid voor Leefbaar Rotterdam.

Eerder verschenen in dit weblog

10 januari 2017
Meten met twee maten
1 november 2016
De inclusieve samenleving
19 december 2015
Verbloemen van de waarheid
20 november 2015
Intolerant voor intolerantie
22 juli 2015
De logica van Nida
11 december 2014
Slot op moskee-internaten

Laatste nieuws