Home > Informatie > Nieuwsberichten
Maandag, 09 mei 2016

De erfenis van Pim Fortuyn, anno 2016


Tijdens de jaarlijkse herdenking van Pim Fortuyn op 6 mei maakte bestuursvoorzitter Robert Simons (LR) de balans op van Fortuyns erfenis. Hoe staat het 14 jaar na zijn dood met de vrijheid van het spreken? En wat zou Pim Fortuyn daarvan hebben gevonden? Lees nu de toespraak die Robert hield bij het 'Beeld van Pim' aan de Korte Hoogstraat.

Toespraak Robert Simons
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken! Deze spreuk op het beeld van Pim is actueler dan ooit. Het staat voor de kern van het gedachtengoed van Pim Fortuyn. Maar hoe staat het 14 jaar na zijn dood met de vrijheid van het spreken? En wat zou Pim Fortuyn daarvan hebben gevonden?
Ten eerste kunnen we vaststellen dat 14 jaar na zijn dood, zijn moordenaar Volkert van der Graaf vrij rondloopt en doet wat hij altijd deed: leven op kosten van de belastingbetaler en procederen tegen de staat, ook op kosten van de belastingbetaler. Volkert van der Graaf steekt zijn middelvinger op naar alles en iedereen en komt ermee weg.

Pim Fortuyn vond dat de vrijheid van het spreken absoluut moest zijn, zoals bleek uit zijn uitspraken hierover: “Imam El Moumni mag mij als homo “lager dan een varken” noemen. Maar neemt u mij dan niet kwalijk dat ik de islam beschouw als achterlijke cultuur.” Als Fortuyn had moeten kiezen tussen vrijheid van meningsuiting of het beginsel van non-discriminatie, dan zou hij kiezen voor de vrijheid van meningsuiting, als allerhoogste goed van de vrije mens.

Zijn nalatenschap is terug te vinden in zijn boeken, columns en interviews. De kwesties die hij op de agenda plaatste, zijn nog steeds actueel, zoals blijkt uit zijn boek ‘De islamisering van onze cultuur’ uit 1997. Voor PvdA-coryfee Marcel van Dam was dit boek aanleiding om Fortuyn tijdens een VARA-debat weg te zetten als ‘minderwaardig mens’ of zo u wilt in goed Duits ‘Untermensch!’ In dit boek waarschuwde Fortuyn dat de islam een bedreiging vormt voor essentiële Nederlandse normen en waarden. Fortuyn zei het volgende: “Nederlanders zijn zich door hun vergevorderde individualisering niet bewust van hun culturele identiteit en de verworvenheden die daarbij horen: de scheiding van kerk en staat, de positie van de vrouw en de positie van homoseksuelen. Hun onverschilligheid maakt Nederlanders een makkelijke en kwetsbare prooi”.

Fortuyn was overigens niet de enige die waarschuwde voor de botsing tussen de moderniteit en de islam. In het wereldberoemde boek ‘Botsende beschavingen, cultuur en conflict in de 21ste eeuw’ van Samuel Huntington, stelt Huntington dat in de 21e eeuw de conflicten zich vooral tussen culturen in plaats van ideologieën afspelen.

Hoe is het nu gesteld met de vrijheid van meningsuiting? Ebru Umar heeft landarrest in Turkije wegens het beledigen van president Erdogan en veel Nederturken vinden dat terecht. Niet Rutte is hun president, maar Erdogan. En voor veel Nederlandse Marokkanen is niet Willem-Alexander hun koning, maar de Marokkaanse Mohammed VI. Het is verrassend hoe onze Nederlandse elite hier vol verbazing op reageert. De elite gelooft nog steeds in hun multicultureel sprookje en gaat snel over tot de orde van de dag als de werkelijkheid daar niet mee overeenstemt. Wegkijken is namelijk nog steeds de norm. Het is een ongemakkelijke waarheid dat de Westerse waarden en normen langzaam worden ingeruild voor waarden en normen die daar in veel opzichten haaks op staan. Zoals nu gebeurt met het afschaffen van de visumplicht voor Turken, iedereen ziet dat in Turkije de vrijheid van meningsuiting en veel andere vrijheden worden ingeperkt en toch voldoet Turkije ineens aan alle 72 criteria van de EU om de visumplicht af te schaffen. Blijkbaar zijn onze waarden en normen onderhandelbaar en niet het verdedigen waard.

Ik zal het maar niet hebben over de cartoonisten die in Parijs zijn afgeslacht om cartoons over de islam of ondergedoken zitten zoals in Denenmarken en Duitsland, en over cabaretiers die doen aan zelfcensuur. De vrijheid van meningsuiting in heel Europa onder druk en dat is een ongemakkelijke waarheid. Ook is het een ongemakkelijke waarheid dat veel aanvallen op de vrijheid van meningsuiting in naam van de islam plaatvinden. Volgens onze elite heeft het allemaal niets met de échte islam te maken, nou welterusten zou ik zou zeggen. Kijk eens naar de recente uitzending van het tv-programma Zembla over Saoedi-Arabië, hoe gezellig het is in een écht islamitisch land.

Fortuyn sprak zich in 1997 uit in het boek ‘Zielloos Europa’ tegen een Europa van technocraten, bureaucratie, subsidies en onvermijdelijke fraude. Pim Fortuyn liet zien dat de EU lijdt aan zelfoverschatting en machteloosheid, dat de Unie bol staat van onzinnige en onnodige, betuttelende regelingen, zoals het ook bol staat van de niet-werkende maar wel zeer dure en geldverslindende subsidieregelingen, van fraude, spilzucht en in-efficiency. Feitelijke oppositie ontbreekt; het beleid wordt gemaakt in een onderonsje van euro-elites, die hun belangen feilloos op elkaar afstemmen.

Ondertussen levert het volk zich willoos uit en ontvouwt zich het Europa van de voldongen feiten. Pas als het misgaat zijn de rapen gaar, dan schrikt iedereen wakker en zit Nederland in grote politieke en mentale problemen. Dat zei Pim Fortuyn in 1997!

Wat zou Pim Fortuyn hebben gevonden van het schaamteloos negeren van de uitkomsten van de Nederlandse referenda over de Europese grondwet (2005) en recent het associatieverdrag met de Oekraïne? Ik denk dat hiermee zijn visie uit 1997 is bevestigd, dat de EU een onderonsje is van euro-elites en de bevolking het nakijken heeft. Echter, als het misgaat mag de bevolking wel de rekening betalen voor de bankencrisis, de Griekse crisis, de Eurocrisis en voor de vluchtelingencrisis. Ondertussen sluizen de multinationals hun winsten weg via belastingparadijzen en betalen zij nauwelijks belasting, maar dat zijn blijkbaar belangen die er in Brussel wel toe doen.

Wist u dat bij de laatste Europese verkiezingen 37 procent van de Nederlanders zijn gaan stemmen, 5 procent meer dan bij het referendum over Oekraïne. Toen heb ik niemand gehoord dat de meerderheid van 63 procent niet ging stemmen en dat de uitslag er dus niet toe deed. Weer zo’n voorbeeld van de dubbele moraal van onze elite.

Gelukkig is er wel een verschil met 1997, het verzet tegen de EU in haar huidige vorm wordt steeds beter georganiseerd en gedragen onder brede lagen van de bevolking. Brussel is een reus op lemen voeten aan het worden en is in haar huidige vorm op termijn niet levensvatbaar, door afnemende steun van de bevolking en het gebrekkige democratische gehalte. De enige manier voor het huidige Brussel om op termijn overeind te blijven is door het bestuursmodel van China of Rusland over te nemen.

Pim Fortuyn heeft Nederland wakker geschud door de elites te confronteren met een aantal ongemakkelijke waarheden. Hij liet zien dat wij in het Westen een aantal verworvenheden hebben waar we trots op kunnen zijn: een open cultuur, vrijheid van pers, vrijheid van vereniging, vrijheid van meningsuiting, gelijkheid tussen man en vrouw, homo en hetero, en de scheiding van kerk en staat.

Waarom zijn wij niet trots op onze Westerse cultuur en haar verworvenheden? Waarom is de ‘weg met ons mentaliteit’ al jaren zo dominant? Waarom zijn wij tolerant tegen intolerantie?

Besef u goed dat dit alleen kan gebeuren omdat wij ‘het volk’ dit accepteren.

Ik wil afsluiten met het voorlezen van het gedicht ‘De zittende politicus’ dat door Gerrit Komrij werd geschreven op de ochtend na de moord op Pim Fortuyn.

De zittende politicus

Hij heeft nog nooit gedanst. Hij kent zijn doel.
Nog nooit is op zijn vale klerkensmoel
Zomaar een lach verschenen, maar die nacht,
Nadat de gek de nar had omgebracht,
Kroop hij zijn bed uit, glimmend van de pret,
En maakte hij onbespied een pirouette.
Dank, dank, riep hij, het monster is geveld.
Hij oefende het woord ‘geschokt’ voor morgen
En sliep als twintig ossen kunnen slapen.
Straks is hij, voor de camera, vol zorgen.
Natuurlijk is hij zwaar tegen geweld.
Daar klinkt verdomd weer zijn belegen lied.
Hij loopt op straat, ondragelijk rechtschapen,
En ziet nog steeds het echte monster niet.

Dossier: pimrelated

Dossier: Pim Fortuyn

Dossier: Robert Simons

PROFIEL: Robert Simons

Laatste nieuws