(Nog niet beantwoord)

‘Coronavirus bedreigt Eurovisie Songfestival’


Aan het College van Burgemeester en Wethouders Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 25 februari 2020

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: ‘Coronavirus bedreigt Eurovisie Songfestival’


Geacht college,

Het Eurovisie Songfestival dat in mei in Rotterdam gehouden zal worden zal veel mensen komende uit vele landen bij elkaar brengen in onze stad. Viroloog Ab Osterhaus stelt in het AD1 dat dit, zeker nu het zogenaamde coronavirus (COVID-19) zich begint te ontwikkelen in Europa, een dusdanig risico voor de volksgezondheid met zich meebrengt dat men rekening moet houden met een scenario waarin het Songfestival geen doorgang kan vinden.

Het virus lijkt zich in een snel tempo te verspreiden, nu ook Italië te maken heeft met doden en besmettingen en het lijkt dan ook een kwestie van tijd voordat ook Nederland getroffen wordt door het coronavirus.

Leefbaar Rotterdam stelt dan ook de volgende vragen:

1. Welke scenario’s heeft het college klaar liggen mocht een uitbraak van het coronavirus het Eurovisie Songfestival bedreigen?

2. Worden bezoekers uit landen kampende met een uitbraak van het coronavirus al actief gescreend op ziekteverschijnselen? Indien dit niet het geval is, waarom niet?

3. Heeft het college contact met de organisatie van het Eurovisie Songfestival over het wel of niet doorgaan van het liedjesfestijn óf mogelijke verplaatsing van het feest ten einde doel te voorkomen dat deze plaatsvindt te midden van een wereldwijde corona-epidemie?

4. Kan het college een inschatting geven of de ontwikkelingen rond het coronavirus zullen leiden tot budgetoverschrijding van het begrote bedrag voor het Eurovisie Songfestival? Hoe veel extra beveiliging en voorzorgsmaatregelen zullen mogelijkerwijs nodig zijn om het Songfestival in goede banen te leiden en wanneer kan het college de raad informeren over de te nemen stappen?

Met vriendelijke groet,

Geert Koster

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws