Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 11 april 2019

College van B&W Rotterdam, loop niet voor de klimaattroepen uit!


Vandaag doet Leefbaar Rotterdam een dringend beroep op het Rotterdamse stadsbestuur om de werkzaamheden ten aanzien van het Rotterdamse klimaatakkoord per direct te stoppen. Het maakt Rotterdammers en bedrijven onzeker, het kost Rotterdamse banen en het dreigt een ongekende aanslag op de financiën van de stad en de portemonnee van de Rotterdammers te worden.

Belangrijkste reden is dat er in Den Haag steeds meer vertraging en onzekerheid is ontstaan in de uitwerking van de klimaattafels onder leiding van VVD-coryfee Ed Nijpels. Premier Rutte heeft vorige week bevestigd dat de landelijke voorstellen op zijn vroegst pas in juni naar buiten komen; na de zomer valt zeker niet uit te sluiten. Zelfs de behandeling van de Klimaatwet in de Eerste Kamer is, door de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, nog omgeven met onzekerheid. Ook komen er steeds meer berichten naar buiten dat de weerstand binnen de landelijke coalitie, tegen diverse onderdelen uit het beoogde klimaatakkoord, met de dag toeneemt. 

Aangezien de landelijke uitkomsten cruciaal zijn voor Rotterdam heeft Leefbaar Rotterdam de klimaatwethouder Bonte (GroenLinks) vorige maand al opgeroepen te wachten met het vast laten stellen van zijn klimaatplannen voor Rotterdam. Het totale pakket behelst volgens het Rotterdamse coalitieakkoord namelijk het astronomische bedrag van 50 miljard euro. De GroenLinks-wethouder gaf toen aan er juist trots op te zijn dat Rotterdam voor de landelijke troepen uitliep en er niet over te peinzen te wachten met de uitvoering. Hij werd hierin onder andere gesteund door de lokale fracties van VVD en CDA. Door de almaar toenemende Haagse onzekerheid doet Leefbaar Rotterdam nu dus opnieuw een beroep op dit stadsbestuur.

Fractievoorzitter Joost Eerdmans wil met deze oproep vooral een signaal afgeven naar Rotterdammers die zich steeds meer zorgen gaan maken wat de plannen van dit stadsbestuur voor hen allemaal persoonlijk gaat betekenen: “Rotterdammers in o.a. IJsselmonde of het Lage Land horen nu dat VVD-Wethouder Kurvers hun wijk als eerste van het gas wil loskoppelen, maar hebben geen flauw idee hoe duur, wanneer of hoe. Deze onzekerheid moet stoppen.”

Klimaatwoordvoerders Geert Koster en Robert Simons vinden het verder een groot probleem dat de gevolgen van het voorop willen lopen door Bonte c.s. desastreus zijn voor de stad en de haven met zijn 385.000 haven gerelateerde banen: “Het feit dat Rotterdam strengere eisen stelt aan de ondernemingen in de haven dan Antwerpen is vragen om problemen. Er is geen sprake meer van een gelijk speelveld. Het stadsbestuur zet op deze manier de banen van Rotterdammers en de welvaart van deze mooie stad op het spel.”

Voor Eerdmans is het helder: “Het minste wat dit stadsbestuur nu kan doen is wachten totdat de concrete klimaatplannen vanuit het kabinet bekend zijn. Nu doordenderen zonder enige financiële onderbouwing en rugdekking vanuit Den Haag staat gelijk aan klimaatkamikaze en is symboolpolitiek over de rug van de Rotterdammers die er nauwelijks iets voor terug zullen zien.”

Laatste nieuws