Home > Informatie > Nieuwsberichten
Vrijdag, 23 november 2018

‘Coalitiecrisis net voorkomen’


Telegraaf, 23/11/2018. Door Maarten Ritman

De steun aan een Leefbaar Rotterdam-motie van VVD en CDA heeft de coalitie bijna in crisis gebracht.

De bijzondere en zeer moeizaam tot stand gekomen coalitie tussen VVD, PvdA, GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie/SGP in de Maasstad is een gedwongen huwelijk tussen partijen met zeer verschillende ideologieën. Naar buiten toe wordt gedaan alsof de partijen perfect samenwerken, maar intern schuurt en rommelt het.

Tijdens de begrotingsbehandeling zorgde een motie van Leefbaar Rotterdam-raadslid Ehsan Jami voor forse commotie binnen de coalitie. VVD’er Tim Versnel en CDA’er René Segers wilden zijn motie om buitenlandse bijstandsfraudeurs met buitenlands vermogen actief op te sporen, steunen.

„Ze hadden toegezegd de motie te steunen. Tot viermaal toe heb ik de tekst aangepast en afgezwakt zodat ze mee konden doen, maar uiteindelijk mochten ze vanuit hun fractie niet mee tekenen omdat het anders crisis in de coalitie zou worden”, stelt Jami.

De boosdoener zou de PvdA zijn. „Ze mochten niet van fractievoorzitter Co Engberts, die dreigde met een crisis.”

Toevallig genoeg zit het onderwerp in de portefeuille van PvdA-wethouder Richard Moti. Volgens sommigen binnen de Rotterdamse coalitie heeft die wethouder buitensporig veel invloed op de fractie én op voorzitter Engberts.

Zowel Versnel als Segers ontkent zich op last van de coalitie te hebben teruggetrokken. „Vanuit de PvdA en de wethouder werd wel verontwaardigd gereageerd dat we deze motie wilden steunen omdat het niet uitvoerbaar zou zijn”, verhaalt Versnel. „Maar onafhankelijk daarvan hebben we besloten de motie toch niet te steunen.”

Segers steunt dit relaas, al toont hij zich realistisch. „We hebben wel rekening gehouden met het effect van de motie op de coalitiepartijen. Er is ook onderling contact over geweest, maar dat is gebruikelijk.”

De vermeende ’boosdoener’ zelf ontkent de crisisdreiging. PvdA-fractievoorzitter Co Engberts geeft wel aan met zijn coalitiepartners te hebben gesproken om de motie niet te steunen. „Dat heb ik inderdaad gevraagd, maar dat komt omdat het een shit-motie was. Maar er is geen sprake van crisis geweest.”

De omstreden motie is het tweede openlijke grote pijnpunt binnen de coalitie dat naar buiten komt in een halfjaar. Eerder al kwam wethouder Richard Moti zwaar onder vuur van de VVD te liggen na een proefballonnetje over het afschaffen van de sollicitatieplicht voor zestigplussers.

Uiteindelijk krabbelde Moti terug, waardoor zijn oorspronkelijke plan flink werd afgezwakt. Maar met zijn actie lijkt hij wel al zijn krediet te hebben verspeeld bij coalitiepartner VVD.

Jami wil het er niet bij laten zitten. Begin volgend jaar komt hij met een initiatiefvoorstel om de fraude alsnog aan te pakken.

Laatste nieuws