Buurtterreur in Hillesluis


Klik hier om de beantwoording van de schriftelijke vragen te bekijken (pdf)

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 1 juni 2015.

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Buurtterreur in Hillesluis    


Geacht College,


Wij hebben gesproken met buurtbewoners en medewerkers van buurthuis DES 76 op het Stichtseplein in Fijenoord, zij voelen zich compleet in de steek gelaten omdat er tegen een groep van een twintigtal zwaar overlastgevende en criminele jongeren niet wordt opgetreden. Het is een, volgens de bewoners bij politie en instanties bekende, groep van overwegend Marokkaanse jongeren in de leeftijd van negen tot 23 jaar. Bij het pand van de buurtvereniging zijn meerdere keren de ruiten ingegooid. Zwaar materieel wordt naar binnen gesmeten zelfs terwijl er mensen binnen aanwezig zijn. Omdat het (hier) een gemeentelijk pand is, draait de gemeente (telkens) op voor de kosten.

Ook speeltoestellen worden in de brand gestoken en KPN kastjes opgeblazen, zelfs beveiligingscamera’s -die juist waren opgehangen om een oogje in het zeil te houden- worden gesloopt. Ook bij buurtbewoners die de jongens aanspreken of met de politie praten, worden ruiten ingegooid en brand gesticht. Persoonlijke bedreigingen en verwensingen op straat zijn gemeengoed. Buurtevenementen worden al lang niet meer georganiseerd omdat deze bruut worden verstoord door de jongeren in kwestie.

Wijkagenten die de groep benaderen, treden volgens de buurt niet of nauwelijks op en worden uitgescholden. Toen buurtbewoners in een specifiek geval vroegen waarom er door agenten niet werd ingegrepen, toen ze werden uitgescholden, was het antwoord ‘waar bemoeit u zich mee’. Er zijn enkele jaren geleden diverse acties ondernomen om de groep in het gareel te houden; jongeren zijn vertegenwoordigd in het College Hillesluis, dat juist was bedoeld om dit soort zaken te voorkomen en er is een buurtsportcoach aangesteld. Wij hebben vernomen dat de jongerengroep van de stadsmarinier eventueel een pand in de Riederlaan, (op de kruising met de Hollandsestraat) als thuishonk zouden krijgen. Waar een keurige buurtvereniging wordt geterroriseerd en weggepest, krijgen de daders een eigen stek. Dit is wel een heel slecht signaal. De buurtbewoners, voor zover nog niet verhuisd, zijn het geloof in politie, de stadsmarinier (en de gemeente) volledig kwijt.

Wij hebben hierover de volgende vragen aan het College:

1.  Hoe vaak zijn de ruiten ingegooid bij de Buurtvereniging DES 76 en om hoeveel ruiten gaat het in totaal?
2.  Wat is bij benadering de schadepost die de gemeente heeft geleden bij het drie jaar lang maandelijks vervangen van ruiten?
3.  In enkele gevallen zijn de jonge daders bekend bij de politie; welke actie heeft de politie hierop ondernomen?
4.  Is gepoogd de kosten van herstel op de daders of hun ouders te verhalen?
5.  Wat heeft het ophangen van camera’s ter plaatse gekost en wat is er vervolgens gebeurd nadat deze werden vernield?
6.  Gaat u nieuwe camera’s zodanig installeren dat deze niet vernield kunnen worden?
7.  Hoe groot is de overlastgevende en criminele groep die bij u in beeld is en welke aanpak geldt nu voor deze groep?

8.  Welke meerwaarde heeft de inzet van de stadsmarinier gehad, aangezien de overlast en intimidatie van de groep al drie jaar lang voortduurt?
9.  Klopt het dat agenten zich laten uitschelden door jongeren zonder tegenreactie en gebeurt dat om ‘zaken niet op de spits te drijven’?
10.  Hoe worden er grenzen gesteld aan het gedrag van de jongeren?
11.  Begrijpt u dat de buurtbewoners door de voortdurende terreur het vertrouwen in het gezag van de politie en stadsmarinier kwijt zijn?
12.  Bent u het met ons eens dat, hoe oneens je het ook met elkaar kunt zijn en hoe ontevreden je als jongere bent over je buurthuis, dat het antwoord nooit geweld is?
13.  Bent u het met ons eens dat als jongeren met geweld hun onvrede uiten, dat ze dan bestraft moeten worden en niet beloond?
14.  Hoe verklaart u dat deze groep toch op deze wijze hun onvrede uit, ondanks een initiatief als college Hillesluis?
15.  Bestaat college Hillesluis nog?
16.  Klopt het dat het buurthuis van DES 76 nu mede gesloten is vanwege de aanhoudende dreiging van de jongeren?

Leefbaar Rotterdam is van mening dat acties vanuit de overheid een voorbeeldfunctie hebben. En wij vragen ons af welk voorbeeld hier nu precies gesteld wordt door jongeren, die de boel lopen te verzieken, hun zin te geven. Dat roept bij ons de volgende vragen op:

19.  Klopt het dat de jongeren hun eigen stek krijgen?
20.  Waarom kregen de jongeren die stek tot nu toe niet?
21.  Wat is het stedelijk beleid ten aanzien van jongeren die op straat rondhangen en de gemeente vragen om een honk?
22.  Welke actie gaat u ondernemen om op korte termijn het vertrouwen van de buurtbewoners te herwinnen en de rust in de buurt terug te brengen?


Met vriendelijke groet,Ingeborg Hoogveld


Anton Molenaar

Dossier: Anton Molenaar

Dossier: Ingeborg Hoogveld

Dossier: Veiligheid

STANDPUNT: Veiligheid

Dossier: Feijenoord

28 november 2017 3750 huizen erbij in 2017

Meest recente schriftelijke vragen

17 september 2018
Creatief met zebra’s (n.n.b)
9 augustus 2016
Homofobe uitspraken imam Essalam Moskee (n.n.b)
20 april 2016
bed-bad-brood-barometer (n.n.b)

Laatste nieuws