Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 24 februari 2015

Buurt baalt van slooppand


Bron: AD/Rotterdams Dagblad, Rotterdam Dichtbij, 24 februari 2015
Gemeenteraadslid Bart-Joost van Rij van Leefbaar Rotterdam springt op de bres voor omwonenden van de Alverstraat in Hoogvliet. Door het uitblijven van sloopwerkzaamheden staan een verlaten aanleunwoningencomplex en een leeg kerkgebouw al jarenlang te verpauperen, met gevaarlijke situaties en ontsiering van een nette woonwijk als gevolg. Lees hieronder het artikel dat vandaag verscheen in AD Rotterdams Dagblad en de brandbrief van Van Rij.

De voormalige aanleunwoning aan de Alverstraat in Rotterdam Hoogvliet is omwonenden een doorn in het oog. Het pand zou 3 jaar terug worden gesloopt, maar vleermuizen gooiden roet in het eten. “Dit is een verschrikking”, vindt buurtbewoner Jop Hoogenboom. “Het is een keurige buurt en dit ziet er niet uit.”
Om het zes verdiepingen tellende complex staat een hek, onkruid tiert er welig. Enkele ruiten die er nog inzitten, zijn kapot en stoeptegels liggen verspreid over het terrein. “Het is een gigantische puinhoop,” zegt Hoogenboom, die benadrukt dat hij zelf drie keer in de week zijn trottoir veegt. “De ramen en deuren zijn er inmiddels uitgehaald en verkocht aan een Oostblokland. Toen werd het een eldorado voor jongeren.” Het pand levert volgens de buurtbewoner gevaarlijke situaties op. “Een jongen viel op de vierde verdieping door een gat. Hij was er slecht aan toe”, zegt hij.

Bejaardenhuis
Tijdens jaarwisselingen houdt Hoogenboom zijn hart vast. “Het pand ligt naast een bejaardenhuis met bewoners die slecht ter been zijn. Als er brand wordt gesticht en het vuur overslaat, is de ellende niet te overzien.” De buurtbewoner heeft inmiddels brieven gestuurd naar de politiek en de eigenaar van het pand. Dat heeft echter nog niet tot sloop geleid. Leefbaar-raadslid Bart-Joost van Rij heeft gisteren een brandbrief gestuurd over de situatie naar de eigenaar van het pand, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR), minister Stef Blok (Wonen) en wethouders Joost Eerdmans (buitenruimte, Leefbaar) en Ronald Schneider (wonen, Leefbaar). “Want deze bewoners kijken al 3 jaar uit op een vervallen rotzooi. Ze vinden nergens gehoor, dat is vreselijk.”
SOR zegt in een reactie snel te willen slopen. “We wachten op een gebiedsontheffing. Slopen kan nu niet omdat de vleermuizen in winterslaap zijn. Hopelijk gebeurt het dit voorjaar.”


Lees hieronder de open brandbrief van Bart-Joost van Rij:


Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam
t.a.v. de heer H. Rietveld
Postbus 22260
3003 DG Rotterdam

Kopie:

- de heer Drs.Ing. B. de Graaf
- de heer S.A. Blok, Minister voor Wonen en Rijksdienst
- de heren R. Schneider en B.J. Eerdmans, wethouders Gemeente Rotterdam
- diverse pers en media


Rotterdam, 23 februari 2015


Betreft: OPEN BRIEF inzake de slooppanden aan de Alverstraat in Hoogvliet-Rotterdam


Geachte heer Rietveld,

Bij gelegenheid van een bezoek aan een commissievergadering van het Rotterdamse gebied Hoogvliet werd ik door een aantal bewoners attent gemaakt op de problematiek rondom uw panden aan de Alverstraat (voormalige ‘aanleunwoningen’ en kerkgebouw).

De beide gebouwen staan nu geruime tijd (jaren) leeg en zijn inmiddels in vervallen staat. Enkele bijgaande foto’s illustreren de staat van de panden en ik zal daarom daarop verder niet ingaan in deze brief.
Wat mij nu ernstige zorgen baart zijn de gevolgen die deze, buitengewoon schone, hele en prettige, woonwijk ondervindt van de langdurige leegstand van de sloopwaardige panden. Daarnaast is er sprake van een zeer lakse houding en slechte mate van opvolging van klachten vanuit de buurtbewoners die deze overlast dagelijks ondervinden.

Al sinds de tijdelijke bewoning van de panden geven de bewoners, middels vele brieven en telefoongesprekken, aan dat uw panden voor overlast zorgen. Deze overlast, in een wijk waarin bewoners met elkaar onder andere door deelname aan ‘buurt bestuurt’ en veel eigen buitenruimte aandacht, heeft een grote negatieve impact op woongenot en leefbaarheid in de wijk.

De Gemeente Rotterdam en het Rijk geven veel aandacht aan het stimuleren van particuliere huiseigenaren en verhuurders voor het correct onderhouden van hun bezit. In het geval van woningcorporaties vertrouwt een ieder erop dat zij, met hun maatschappelijk ideologische doelstelling, zelf (meer dan) voldoende zorg dragen voor hun bezit. Daarnaast bent u in mijn ideologie een onderdeel van de maatschappelijke keten die de overheid en organisaties vormen ten dienste van alle inwoners.

Mijn informatie, verkregen via de Gemeente Rotterdam, geeft aan dat er door de bewoners, de Gemeente Rotterdam en het Rijk meerdere aanvliegroutes zijn geweest om de problemen rondom uw panden aan te pakken. Daarbij stuit ik echter telkens op een klaarblijkelijke onwelwillendheid vanuit uw organisatie, hetgeen in schril contrast staat met uw functie binnen de maatschappelijke keten.

Toch wil ik mijn vertrouwen uitspreken in uw organisatie en u dringend verzoeken om op zeer korte termijn de slooplocatie een gefatsoeneerde uitstraling te geven (o.a. door het verwijderen van alle losse sloopdelen, weghalen van gebroken glasruiten, weghalen van onkruid en overmatige begroeiing en het weghalen van bekladding) en daarnaast de maatregelen te nemen (bijvoorbeeld met het inhuren van een ecoloog voor het verplaatsen van eventuele vleermuizen) om de sloop van de panden zo spoedig mogelijk plaats te laten vinden.

Ik vertrouw daarbij en reken op uw maatschappelijke verantwoordelijkheid.


Met vriendelijke groet,

Bart-Joost van Rij
Namens Leefbaar Rotterdam lid van de Gemeenteraad Rotterdam


Dossier: Bart-Joost van Rij

Dossier: Buitenruimte

STANDPUNT: Schoon en groen
26 april 2017 Van A naar Beverwaard!

Dossier: Fysieke infrastructuur

STANDPUNT: Bouwen en wonen
28 november 2017 3750 huizen erbij in 2017

Dossier: Veiligheid

STANDPUNT: Veiligheid

Dossier: Hoogvliet

Laatste nieuws