Home > Informatie > Nieuwsberichten
Vrijdag, 19 juni 2020

Boosheid over miljoen euro bonus voor Trevvel


Bron: De Telegraaf. Door: Maarten Ritman.

Doelgroepenvervoerder Trevvel krijgt een bonus van ruim een miljoen euro uitbetaald door Rotterdam voor het doelgroepenvervoer vorig jaar. Leefbaar Rotterdam vindt het schandalig en roept het bedrijf op af te zien van deze bonus.

Begin dit jaar haalde een motie van Michel van Elck van Leefbaar Rotterdam om de bonus volledig af te schaffen het net niet. Volgens verantwoordelijk wethouder Sven de Langen (Zorg) was het niet eens duidelijk of de bonus wel uitgekeerd zou worden. Hij benadrukte tijdens een debat over Trevvel dat er geen extra geld bovenop het contract wordt uitgekeerd maar dat het om een regeling binnen het contract gaat.

Vooraf betaald

Het bedrijf krijgt vooraf volledig betaald en na een kalenderjaar wordt aan de hand van vier criteria beoordeeld of het bedrijf heeft voldaan. Voor vijf procent van het totale bedrag geldt een malusregeling.

„Het mobiliteitstevredenheidsonderzoek heeft een score gegeven van een 7,81. Dit levert een malus op van tien procent van de prestatie afhankelijke vergoeding die Trevvel over 2019 ontvangen heeft”, zo laat De Langen deze week weten in een schrijven aan de raad.

Deze informatie stond in een brief van elf kantjes over de Monitor Doelgroepenvervoer. Van Elck is woest dat er niet in heldere taal is gesteld dat het bedrijf ruim een miljoen euro krijgt. „Achterbaks trucje van dit stadsbestuur om dit op de dag van de presentatie van de voorjaarsnota met een vaag briefje te proberen weg te moffelen. Maar dat is ze niet gelukt. Leefbaar Rotterdam wil hier met spoed over in debat met wethouder De Langen, die dit dossier niet overziet en aankan”, aldus Van Elck.

Onverteerbaar

Volgens de contractuele afspraken heeft Trevvel recht op het extra miljoen. Maar moreel vindt het raadslid het onverteerbaar. „Het is werkelijk waar te zot voor woorden dat Trevvel een bonus krijgt van een miljoen euro over het jaar 2019. Een bonus voor disfunctioneren. Het is ongehoord en ronduit schandalig.”

Want uit de cijfers in het onderzoek naar de dienstverlening, uitgevoerd door een extern bureau, spreekt weinig vertrouwen in het functioneren van Trevvel.

„Uit het stakeholdersonderzoek over 2019 bleek dat meer dan de helft van de respondenten de dienstverlening onvoldoende vindt. Dat bijvoorbeeld maar 23 procent van de voertuigen op tijd kwam en dat 83 procent een klacht heeft ingediend, en dat uiteindelijk maar 13 procent tevreden is over het vervoer. En dan een bonus van een dikke miljoen euro. Het is beschamend!”

Wat Van Elck betreft is het een gotspe dat het stadsbestuur de bonus uitkeert, en zou Trevvel de bonus moeten weigeren.

De directeur van vervoerder Trevvel is donderdag om een reactie gevraagd maar heeft niet gereageerd.

Laatste nieuws