Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 25 juni 2019

Bijstandsfraude niet terug te vorderen


Bron: De Telegraaf. Door: Maarten Ritman.

Rotterdam - Weer hangt Rotterdam een miljoenenstrop boven het hoofd na het niet kunnen terugvorderen van bijstandsfraude.

De gemeente is onlangs door de rechtbank veroordeeld mee te werken aan de finale kwijtschelding van schulden van iemand die in de gemeenteboeken stond als fraudeur. Een dwangakkoord is opgelegd zodat de persoon in de schuldsanering met een schone lei kan beginnen.

De klager kreeg hulp van de gemeentelijke kredietbank. Alle schuldeisers, waaronder de gemeente, kregen een voorstel voor finale kwijting. Dat werd geweigerd, maar via een dwangakkoord van de rechter alsnog mogelijk gemaakt.

Eshan Jami van Leefbaar Rotterdam vreest de gevolgen van deze uitspraak. „Dit is jurisprudentie en voor de aanzuigende werking ben ik heel erg bang. Dit gaat enkele miljoenen kosten vrees ik, maar om hoeveel het gaat is me nog niet duidelijk omdat je niet weet welke dossiers hierbij horen.”

Na de tegenvaller van oninbare bijstandsfraude, is dit een nieuwe mogelijke klap voor de ’penningmeester’ van de stad. De eerste kost de gemeente maximaal 22,8 miljoen euro, zo heeft verantwoordelijk wethouder Richard Moti (Werk en Inkomen) berekend.

Ook het dwangakkoord fraudeschuld kan een forse en onverwachte kostenpost opleveren. Want door de uitspraak van de Rotterdamse rechtbank is duidelijk geworden dat een gemeente kan worden gedwongen in te stemmen met de kwijtschelding van schulden, ondanks gepleegde fraude.

„In wat voor land leven we”, verzucht Jami. „Mensen frauderen erop los en kunnen vervolgens hun schulden kwijt laten schelden. Het is lonend om de boel te belazeren, een hele ernstige zaak.”

Hij is benieuwd hoeveel fraudegevallen straks aanspraak kunnen maken op kwijtschelding van de schulden. „Ik ben bang dat veel dossiers hiermee te maken hebben en dat mensen massaal om een finale kwijtschelding gaan vragen. Hoever gaat dit oplopen?”

Donderdag wordt de zaak besproken in de Rotterdamse gemeenteraad, dan zal Jami een motie indienen waarin Moti wordt opgedragen een oplossing te vragen in Den Haag. „Hij moet naar de verantwoordelijk minister of staatssecretaris om te vragen of de participatiewet kan worden aangepast.”

Als een meerderheid van de gemeenteraad instemt met die motie dan moet het onmogelijk worden gemaakt om fraudeurs te belonen met kwijtschelding van alle schulden. „Gemiddeld gaan dit soort zaken om vijftigduizend euro aan schulden, dat kan niet.”

Los van de eventuele kosten strookt de boodschap ’frauderen wordt beloond’ niet met het beleid dat Leefbaar Rotterdam voor ogen heeft, weet Jami. „Het is niet alleen een financiële kwestie, het gaat ook om moraliteit, fraude mag nooit lonen. Dat moeten wij met zijn allen betalen van onze belastingcentjes.”

Laatste nieuws