(Nog niet beantwoord)

Bewapening BOA’s


Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam


Rotterdam, 7 december 2018


Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Bewapening BOA’s


Geacht college,

De nieuwsberichten op 1 januari over geweld tegen hulpverleners lijken triest genoeg een onlosmakelijk onderdeel van de jaarwisseling te zijn geworden. Ieder jaar opnieuw zijn er lieden die, vaak lafjes als groep opererend, onze politieagenten, ambulancebroeders en brandweerlieden belagen, mishandelen en met vuurwerk bekogelen. Triest gevolg is dat de politie zich tegenwoordig al een half jaar van tevoren gedwongen ziet om veiligheidsplannen te smeden om de boel zoveel mogelijk in toom te kunnen houden.

Inmiddels luidt ook de Nederlandse Boa Bond (NBB) de alarmbel. Directe aanleiding is het aantal vuurwerkvrije zones dat in Nederland snel toeneemt en het gegeven dat voor de handhaving van het vuurwerkverbod op deze locaties in veel gevallen BOA’s c.q. handhavers worden ingezet. Maar de problematiek is veel breder en beperkt zich zeker niet alleen tot de periode rond de jaarwisseling. BOA’s die te maken krijgen met agressieve overtreders zijn aangewezen op assistentie van de politie –die zelf reeds te kampen heeft met een ernstig capaciteitstekort en alle zeilen bij moet zetten om het hoofd boven water te houden. Het is dan ook begrijpelijk dat BOA’s steeds vaker de wens uiten om uitgerust te worden met wapenstok en pepperspray.

Ik heb hierover de volgende vragen aan het college:

1. Herkent u het toenemende risico van geweld tegen BOA’s in de periode rond de jaarwisseling, zeker nu uw college toewerkt naar een vuurwerkverbod buiten een aantal aangewezen vuurwerkzones in 2019? Zo nee, waarom niet?
2. Erkent u dat het een nagenoeg onwerkbare situatie is dat BOA’s die worden lastiggevallen zijn aangewezen op assistentie van de politie –die zelf (en al helemaal rond de jaarwisseling) de handen vol heeft en ook nog eens te maken heeft met een ernstig capaciteitstekort? Zo nee, waarom niet?
3. Zo ja, bent u het met ons eens dat het derhalve noodzakelijk is om BOA’s weerbaarder te maken en dat hierbij niet te terughoudend moet worden omgegaan met de inzet van geweldsmiddelen? Zo nee, waarom niet?
4. Bent u bereid om, met het capaciteitstekort bij de politie, de recente noodkreet van de NBB en uw plannen omtrent vuurwerkzones in het achterhoofd, bij Rotterdamse handhavers na te gaan of zij het wenselijk vinden om naast de bodycam tevens uitgerust te worden met wapenstok en pepperspray? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

Joost Eerdmans

Meest recente schriftelijke vragen

24 september 2019
Sluiting rangeerterrein Waalhaven (n.n.b)
17 september 2019
Sluitingstijd terrassen Eurekaweek (n.n.b)
3 september 2019
Toename klanten voedselbank (n.n.b)
3 september 2019
Papierprikken (n.n.b)

Laatste nieuws