(Nog niet beantwoord)

Bevoegdheden jeugdhandhavers


Aan het College van Burgemeester en Wethouders Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 28 augustus 2019

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Bevoegdheden jeugdhandhavers

Geacht College,

Tijdens de zomervakantie ben ik mee geweest met een team van Jeugdhandhaving wat ressorteert onder Stadsbeheer. Deze actie was specifiek gericht op het handhaven van het verbod op seksuele straatintimidatie, maar uiteraard werd ook niet weggekeken als er sprake was van andere vormen van overlast. Het was goed om te zien dat onze handhavers goed opgeleid en uitgerust zijn en een belangrijke bijdrage leveren als het gaat om het tegengaan van overlast, hard nodig, zeker met alle capaciteitsproblemen waar de politie onder andere door bezuinigingen mee te kampen heeft.

Toch ervaren zij ook belemmeringen in de uitvoering van hun werk, waarover ik het college graag enkele vragen wil stellen.

De BOA’s zijn veel op straat te vinden en (zeker de Jeugdhandhavers) komen in aanraking met allerlei vormen van maatschappelijke problemen, waaronder huiselijk geweld. Ondanks dat ze hiertoe zijn opgeleid mogen de handhavers niet zelf melding doen van mogelijke gevallen van huiselijk geweld via zorgformulieren bij Veilig Thuis. Dit moet via de politie. De gevolgen hiervan zijn onder andere bureaucratie, langere meldprocedures en frustratie.

1. Waarom is het niet mogelijk dat zij zelf meldingen bij Veilig Thuis kunnen doen en bent u bereid dit te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?

Voorts mogen jeugdhandhavers waar een verbod van kracht is wél optreden tegen alcoholgebruik maar níet optreden tegen blowen op straat, waarop middels de APV een stadsbreed verbod van kracht is. Jongeren lijken hiervan op de hoogte te zijn. Niet zelden komt het voor dat ze bij een berisping voor iets anders demonstratief en uitdagend een joint gaan staan draaien. Een zaak die wat ons betreft zorgt voor een zekere mate van normvervaging en voor aantasting van de geloofwaardigheid van het handhaven van het alcoholverbod. Zeker als het gaat om kwetsbare jongeren kan het minimaal kunnen leggen van een waarschuwing voor blowen een toegevoegde waarde hebben.

2. Waarom is dit onderscheid in bevoegdheid tussen het overtreden van het blowverbod en alcoholverbod en bent u bereid dit te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Tanya Hoogwerf

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws