Benoeming externe begeleider Museumpark


Klik hier om de beantwoording van de schriftelijke vragen te bekijken (pdf)

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam


Rotterdam, 28 augustus 2015


Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Benoeming externe begeleider Museumpark.


Geacht College,

Op 25 augustus werd er bekend gemaakt dat er een onafhankelijke begeleider is aangesteld voor het Museumpark om de samenwerking en verhoudingen tussen de verschillende culturele instellingen en instanties te verbeteren. Het verbaast mij zeer dat er voor de rol van begeleider een persoon vanuit een externe functie wordt aangetrokken en er niet eerst gekeken naar de beschikbare ambtenaren binnen de gemeente Rotterdam zelf.
Samenwerking is in elke branche een vanzelfsprekendheid. Dat de samenwerking overigens niet voldoende gebeurd was wel duidelijk bij de Museumnacht.
De aankondiging van de komst van deze begeleider en de benoeming van een extern persoon bevreemden mij zeer. Het is dan ook daarom dat ik de volgende vragen aan het College heb:

1. Kan het College verklaren waarom er voor een extern persoon is gekozen voor deze functie en niet voor iemand afkomstig uit de bestaande ambtenarenpoule waar de gemeente over beschikt? Gaat dit niet in tegen de ambtenarenstop die door de gemeente is afgekondigd?
2. Was er niemand op vrijwillige basis beschikbaar voor deze functie? Is er überhaupt door de gemeente naar deze optie gekeken?
3. Wat voor een verloning/vergoeding wordt er door de gemeente aan de onafhankelijke begeleider verstrekt? Is dit een verloning/vergoeding op basis van no cure, no pay of komt de begeleider op de loonlijst van de gemeente te staan?
4. Voor welke termijn is de begeleider aangesteld? En zijn er ook specifieke afspraken met deze begeleider gemaakt wat er in deze termijn bereikt moet worden?
5. Waren er voor de gemeente signalen dat de betrokken culturele partijen op andere vlakken dan het Collectiegebouw niet met elkaar tot overeenstemming konden komen?


Met vriendelijke groet,

 


Bart-Joost van Rij Jeroen van der Lee
Leefbaar Rotterdam Partij voor de Dieren Rotterdam

Dossier: Bart-Joost van Rij

Dossier: Bestuur

Dossier: Kunst en Cultuur

STANDPUNT: Sport en cultuur

Meest recente schriftelijke vragen

17 september 2019
Sluitingstijd terrassen Eurekaweek (n.n.b)
3 september 2019
Toename klanten voedselbank (n.n.b)
3 september 2019
Papierprikken (n.n.b)
2 september 2019
Bevoegdheden jeugdhandhavers (n.n.b)
27 augustus 2019
Tegen de klippen op? (n.n.b)
20 augustus 2019
Niet bezuinigen op scootmobielen (n.n.b)
19 augustus 2019
Terug van weggeweest (n.n.b)

Laatste nieuws