(Nog niet beantwoord)

Beëindiging sportactiviteiten in het Spectrum


Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam


Rotterdam, 14 april 2016

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording

Betreft: Beëindiging sportactiviteiten in het Spectrum


Geacht College,

Door middel van een op 8 april jongstleden verstuurde nieuwsbrief stelde basisschool het Spectrum de ouders van haar leerlingen op de hoogte van het niet meer beschikbaar zijn van haar sportzalen voor activiteiten in verenigingsverband. Onwil van het Spectrum is het zeker niet; de school onderstreept het belang van de verenigingen voor Nesselande, maar wilt haar beperkte middelen inzetten voor het opleiden van haar leerlingen. Het gevolg is wel dat de sportverenigingen geen thuishaven meer hebben, en zeer waarschijnlijk worden verspreid over andere locaties.

De verenigingen willen de sportzalen in het Spectrum graag blijven gebruiken en zijn derhalve een petitie begonnen om deze faciliteit, voor zichzelf en de wijk, te handhaven. Leefbaar Rotterdam vindt het goed dat er een centrale sportlocatie voor de wijk Nesselande is en steunt dit initiatief dan ook van harte.

Leefbaar Rotterdam is van mening dat sport gestimuleerd moet worden zonder dat dit schade aanbrengt in andere essentiële gebieden zoals onderwijs. Zeker in dit geval, waarin alle partijen in feite dezelfde wens hebben, moet er een mouw aan te passen zijn.

Ik heb hierover de volgende vragen aan het College:

1. Bent u op de hoogte van de hierboven geschetste casus? Zo ja, heeft u met het Spectrum overlegd over het waarom van de beëindiging van de sportactiviteiten?
2. Bent u het met Leefbaar Rotterdam eens dat het Spectrum als sportlocatie een essentiële rol in de wijk Nesselande vervult?
3. Welke oplossing heeft u voor ogen om de verenigingen die gebruik maken van de sportzalen in het Spectrum te huisvesten?

Met vriendelijke groet,Ronald Buijt

Dossier: Ronald Buijt

Dossier: Onderwijs

STANDPUNT: Onderwijs

Dossier: Sport / Recreatie

STANDPUNT: Sport en cultuur

Dossier: Prins-Alexander

Meest recente schriftelijke vragen

20 januari 2020
Verlenging gaswinning Pernis (n.n.b)
17 januari 2020
Cijfers illegale migranten 2019 (n.n.b)
9 januari 2020
Zet Rotterdam op tijd! (n.n.b)

Laatste nieuws