Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 29 oktober 2019

’Allochtoon pakt bewust blanke’


Bron: De Telegraaf. Door: Maarten Ritman.

Rotterdam - Er moet een speciale Marokkanenaanpak komen in Rotterdam om blanke ouderen te beschermen. Dat bepleit Leefbaar Rotterdam. De partij komt via raadslid Tanya Hoogwerf met een initiatiefvoorstel om de autochtone oudere beter te beschermen. „Een steeds grotere groep ouderen wordt voor de leeuwen geworpen”, stelt de politica.

Ouderen moeten steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen maar zijn daardoor wel ’kwetsbaarder voor criminelen’, constateert Hoogwerf. Ze wijst op de beelden die de politie vorige week naar buiten bracht over de ’bloedprikbende’.

Bendeleden doen zich aan de deur bij ouderen voor als verplegers die bloed komen prikken om het huis vervolgens te ontdoen van alle waardevolle spullen. „De daders zijn getinte personen en dat is bepaald geen uitzondering te noemen. Sterker nog, het tegenovergestelde zou een uitzondering zijn geweest”, aldus Hoogwerf stellig.

„Het zijn voornamelijk allochtone jongeren die bewust blanke ouderen als doelwit uitkiezen”, is Hoogwerf overtuigd. „Ze bevuilen niet hun eigen nest.”

Gebaseerd op het Jaarrapport Integratie 2012 van het CBS stelt Hoogwerf dat ’in nagenoeg alle gevallen de allochtone daders het doelbewust gemunt te hebben op kwetsbare slachtoffers van buiten de eigen etnische groep’. „In de praktijk zijn dat voornamelijk autochtone en Aziatische Nederlanders op leeftijd.”

Onderzoek van Bureau Beke naar achtergrondkenmerken van slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven uit 2016 ondersteunt Hoogwerfs verhaal. Ze stelt dat daaruit blijkt ’dat autochtonen met 87 procent veruit de grootste groep slachtoffers vormen’.

Maar in antwoord op eerdere schriftelijke vragen liet burgemeester Ahmed Aboutaleb weten geen reden te zien voor een onderzoek naar de motieven van allochtone daders en ook niet naar de etniciteit van de daders.

„Maar we moeten problemen benoemen en aanpakken”, is Hoogwerf stellig. „De achtergrond van criminelen wordt niet meer weergegeven terwijl dit juist een probleem is.” Daarom pleit ze voor een speciale Marokkanenaanpak gelijk aan de Antillianenaanpak van de gemeente. „De eerste groep die extra aandacht verdient is de Marokkaanse, net als destijds de Antilliaanse. Een aparte aanpak is nodig.”

Uit ’helaas wat gedateerde cijfers’ blijkt volgens Hoogwerf dat Marokkanen zijn oververtegenwoordigd in criminele activiteiten. „Ze zijn 22 keer zo vaak verdachte van zaken met geweld zoals straatroven en roofovervallen.” Ze eist in het initiatiefvoorstel een ’gedegen onderzoek naar de feiten en cijfers omtrent vermogensdelicten met geweld, waarbij de daders allochtoon zijn en de slachtoffers autochtoon’ en een ’harde, doelgerichte aanpak gericht op de meest prominente dadergroepen’

Laatste nieuws