Home > Weblogs
Donderdag, 19 juni 2014

Afschuwelijk


Kunt u zich nog herinneren dat, toen de PvdA en de VVD vorig jaar aan het steggelen waren over de strafbaarstelling van illegaliteit, er in de media volop aandacht was voor een illegale man uit Guinee, die in hongerstaking was gegaan in het detentiecentrum in Rotterdam?

Zowel op televisie als in de kranten kregen belangenbehartigers van illegalen ruimschoots het podium om aan te geven hoe afschuwelijk het zou zijn als deze illegale man, die ook nog mishandeld zou zijn, uitgezet zou worden naar het land van herkomst.

Deze illegaal, ondersteund door een vertrouwensarts en een actiegroep, kon natuurlijk helemaal niet terug naar Guinee. Eerdere pogingen tot uitzetting waren namelijk niet voor niets mislukt. Ook politici grepen iedere mogelijkheid (waaronder het stellen van kamervragen) aan om hun afschuw uit te spreken.

Begin deze maand is het jaarverslag van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) gepubliceerd. Deze recent door Staatssecretaris Teeven (helaas) opgeheven commissie geeft aanbevelingen over het asielbeleid in Nederland. Daarnaast volgt deze commissie een aantal uitzettingen op de voet. Zo ook bij de uitzetting van de “mediagenieke” illegaal uit Guinee, waar de commissie een feitenrelaas van heeft gemaakt die opgenomen is in het jaarverslag.

Hieruit blijkt dat:

- Deze illegaal in het detentiecentrum zat i.v.m. een veroordeling voor gepleegde misdrijven.
- Deze illegaal een paar dagen na de start van zijn hongerstaking een medewerker van het detentiecentrum bespuugde en met de dood bedreigde.
- Door de asieladvocaat (die wordt betaald door de Staat) zeven keer een kansloze procedure werd aangespannen om uitzetting te voorkomen.
- De inzet van de “liefdevolle vertrouwensarts” niet beperkt bleef tot de discipline van haar (medisch) beroep, maar meerdere malen de grenzen van het betamelijke overschreed. Door toedoen van deze vertrouwensarts twee pogingen tot uitzetting mislukten, doordat zij foutieve (medische) informatie verstrekte.
- Twee andere pogingen tot uitzetting mislukten, omdat de piloten weigerden de illegaal te vervoeren, nadat deze zijn begeleider bespuugde en in zijn hand beet, een andere begeleider met de dood bedreigde, zich hevig verzette en schreeuwde richting andere passagiers dat hij mishandeld en ontvoerd werd door de Nederlandse politie.
- De vijfde poging tot uitzetting uiteindelijk lukte, waarna de illegaal op eigen initiatief de door Nederland betaalde kliniek in Guinee na twee dagen verliet (en dus niet zoals in Kamervragen werd gesuggereerd dat de illegaal niet in deze kliniek terecht kon).
- Er sprake was van harde regelrechte bedreigingen en vernielingen gericht tegen medewerkers betrokken bij de uitzetketen (ook in hun persoonlijke levenssfeer) door lieden van de actiegroep.
- De illegaal een persoon bleek met twee profielen: enerzijds zwak, hulpbehoevend en aan het einde van zijn krachten en anderzijds (buiten de publiciteit) zeer bedreigend, agressief en fysiek gewelddadig.

Na het lezen van het feitenrelaas in het jaarverslag van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer kom ook ik tot de conclusie: afschuwelijk!

Reacties:


Door Eerde op 19:08 - Vrijdag, 11 juli 2014

De oplossing is zzzimpel en voorhanden…

1. Bij asielverzoeken binnen 6 weken beslissen ! (vind ik persoonlijk al lang).
1b. Op grond van de wet, uiteraard en de kans bij beroep succesvol te zijn.

2. Beroep afwachten in land van herkomst, tenzij op een lijst van (oorlogs)vluchtelingen en enkel indien er in een buurland geen opvang beschikbaar is (daar betalen we gewoon aan mee).

3. maximum stellen aan aantal toe te laten vluchtelingen/asielzoekers, opname(s) per EU-land. Pro rata dus ! Nou ja een formule van xpers/Km2, rijkdom van ‘t land BBP/hvb etc.


Door Wouter van Dis op 11:45 - Vrijdag, 20 juni 2014

En zo worden we iedere keer weer belazerd waar we bijstaan. Het succes van de tranen-industrie.
Het is om te huilen.

Weblog van Michel van Elck

Michel is raadslid voor Leefbaar Rotterdam.

Eerder verschenen in dit weblog

15 december 2014
Een goed voornemen
14 november 2014
Waardeloos en regieloos!
15 september 2014
Een bittere pil
21 augustus 2014
Theo, de God van Zuid

Laatste nieuws