Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 30 april 2019

’Afpakken dure jas uitbreiden’


Bron: De Telegraaf. Door: Maarten Ritman.

De proef om dure horloges en jassen af te pakken van criminele Rotterdamse jongeren lijkt op een laag pitje te staan, terwijl het juist in heel de Maasstad moet worden uitgevoerd, stelt Leefbaar Rotterdam.

Voorman Joost Eerdmans dient daarom schriftelijke vragen in bij het stadsbestuur na ’verontrustende geluiden vanuit de politie’. Vorig jaar maakte toenmalig korpschef Frank Paauw zijn voornemen bekend.

Jongeren die rondlopen in te dure goederen zouden worden ’uitgekleed’ als de spullen waren verkregen met illegale activiteiten. Daarop kwam een storm van protesten weet ook Eerdmans. „Er werd gesproken van een bonnetjesjacht.’’

Terwijl dat absoluut niet de bedoeling is. In Delfshaven zou ermee begonnen worden. „Daar zijn veel jongeren in beeld bij de politie. Die lopen in luxe kleren, rijden dure auto’s terwijl ze geen baan hebben.’’

En daarmee geven ze een verkeerd signaal af in de wijk, meent Eerdmans. „Dus door ze uit te kleden als ze de spullen niet eerlijk hebben verkregen ben je juist goed bezig. Dat geeft ook een preventieve werking.’’

Maar na de lancering van de proef een jaar geleden bleef het stil. Er zijn geen resultaten bekend gemaakt, maar bij Leefbaar Rotterdam kregen ze vanuit de sterke arm der wet te horen dat de proef ’op een laag pitje staat’. Ook zouden agenten moeite hebben met het herkennen van dure kleding. „Volgens mij moet je toch wel kunnen zien of iets een merkjas is van achttienhonderd euro of een C&A’tje. En desnoods zorg je dat je specialisten daarvoor op het bureau hebt.’’

Daarom moet niet alleen inzichtelijk worden gemaakt via het stadhuis hoeveel de actie tot op heden heeft opgeleverd inclusief bijvangst, zoals extra criminele activiteiten die aan het licht komen, maar eist Eerdmans ook inzicht in hoeveel ’prioriteit’ ervoor is bij de politie.

„Het lijkt mij prima om iemand te vragen hoe ze iets hebben kunnen betalen, zeker als het om jongeren gaat die al in beeld bij politie en justitie zijn. Ik ben benieuwd waar ze zoal hun geld vandaan halen. Je kunt je voorstellen dat niet in alle gevallen het geld ervoor rechtmatig is verkregen.’’

Het geld dat opgehaald kan worden met deze manier van werken kan op twee manieren nuttig worden uitgegeven, stelt hij. „Verkoop zo’n dure jas maar via Marktplaats, krijg je er nog duizend euro voor. Daarmee kun je een nieuwe handtas kopen voor een oud omaatje dat is overvallen. En stop het in opsporingscapaciteit van de politie.’’

De proef moet daarom van ’het lage pitje worden gehaald’ en in heel Rotterdam worden doorgevoerd.

Laatste nieuws