Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 21 november 2013

‘Afkoop schuld minima is dom en duur’


Leefbaar Rotterdam is stomverbaasd over het nieuws dat de gemeente in 2011 een miljoenenschuld van duizenden uitkeringsgerechtigden bij hun zorgverzekeraar heeft afgekocht. Volgens het AD Rotterdams Dagblad werd de deal met zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea ‘bewust stil gehouden uit angst voor negatieve beeldvorming bij het publiek’.

In totaal was er een premieschuld van ruim 7 miljoen euro bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Door deze af te kopen, kon voorkomen worden dat de betreffende minima geregistreerd zouden komen te staan als wanbetaler. In dat geval moet men naast de zorgpremie een boete betalen van dertig procent en is men niet meer aanvullend verzekerd. Het gaat hierbij om mensen die zes maanden lang geen premie hebben betaald. Uiteindelijk werd met de zorgverzekeraar afgesproken dat de gemeente bijna 1 miljoen zou betalen. De rest van de schuld van 7 miljoen is kwijtgescholden.

Dom en duur
“Waanzinnig”, volgens Leefbaar Rotterdam-raadslid Maarten Struijvenberg. Hij vroeg verantwoordelijk wethouder Florijn (PvdA) om tekst en uitleg. “Het is dan wel een snelle en makkelijke oplossing, maar ook een domme en dure oplossing. Ten eerste krijgen minima 90 euro zorgtoeslag per maand van het Rijk, daarbovenop nog eens maandelijks 10 euro van de gemeente voor hun zorgverzekering en dáárbovenop nog eens een voordelige collectieve zorgverzekering. Dat is een erg ruime deal. Maar als je als gemeente de vervolgens de premieachterstanden gaat vergoeden voor mensen die die toeslagen niet hebben gebruikt om de premie mee te betalen, wordt het echt te gek.”

Daarnaast is het afkopen van de schuld oneerlijk ten opzichte van Rotterdammers die elke maand hun best doen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen en wel netjes hun premie betalen.

Volgens de wethouder is het de bedoeling dat de gemeente de betaalde 1 miljoen op haar beurt weer vordert bij deze mensen. In de praktijk wordt echter gemiddeld slechts 25 procent terugbetaald. De rest van de vordering zal moeten worden afgeschreven.

Schuldhulpverlening
Struijvenberg begrijpt verder niet waarom deze mensen niet in een stabilisatietraject zijn geplaatst. In dat geval zou de boete van 30 procent namelijk ook vervallen. “Daarbij is de schuldhulpverlening juist voor mensen die financieel in de problemen zitten. Ze leren dan hoe ze die problemen voortaan kunnen voorkomen. Doe je dat niet, dan krijg je wat we nu hebben: opnieuw wil het stadsbestuur opgelopen premieschulden gaan vergoeden. Op deze manier krijg je ieder jaar mensen die hun premieschuld bij de gemeente neerleggen. Een heilloze weg.”

Informatieplicht
Leefbaar Rotterdam neemt het de wethouder tevens kwalijk dat hij de gemeenteraad hierover niet geïnformeerd heeft. Het betalen van premieachterstanden door de gemeente werd vorige week zelfs nog besproken tijdens de begrotingsraad. Struijvenberg liet toen nog expliciet weten dat je er dan in elk geval voor moet zorgen dat mensen in een stabilisatietraject komen. Dit om herhaling te voorkomen. “Mijn vrees is dus al werkelijkheid geworden: de gemeente betaalt de achterstand, waarna er nieuwe achterstanden ontstaan die de gemeente opnieuw betaalt”, aldus Struijvenberg.

Wethouder Florijn gaf vanmiddag toe dat het achteraf ‘goed’ zou zijn geweest als hij de gemeenteraad over de maatregel had geïnformeerd.

Volgende week woensdag wordt de kwestie verder besproken in de commissie.

Maarten Struijvenberg bij Editie NL: Bekijk fragment

Maarten Struijvenberg bij het NOS Journaal:

Reacties:


Door Pantera op 22:16 - Vrijdag, 29 november 2013

daar is geen woord mis aan

achterkamerpolitiek


Door DeKadt op 9:11 - Vrijdag, 29 november 2013

“...bewust stil gehouden uit angst voor negatieve beeldvorming bij het publiek”.

Dit zegt al eigenlijk genoeg over de politieke bedoelingen. Men heeft het onder de pet proberen te houden. Onnozel eigenlijk. Wie gelooft dat je zoiets geheim kan houden van het publiek is of erg dom of erg arrogant. Of Allebei.

Het enkele feit hoe men dit gedaan heeft (stiekem) zegt eigenlijk al genoeg. Men had dus wat te verbergen. Dat is eigenlijk al een doodzonde, politiek gezien. Eigenlijk zou het college, dan wel de betreffende wethouder het veld moeten ruimen. Dit is uit elk oogpunt onacceptabel.

Er is met gemeenschapsgeld schulden afgekocht zonder democratische inspraak of legitimatie. Dat is eigenlijk gewoon fraude. Het is gewoon verbijsterend.

Wat je van de bedoelingen ook mag vinden, alleen al de wijze waarop dit is gegaan stinkt een uur in de wind. Bah!


Door Mr. Miyagi op 19:10 - Woensdag, 27 november 2013

Cliëntelisme is een bekend fenomeen in het buitenland. Dankzij de multiculti supporters is het ook in de nld samenleving geintergreerd.

Ik blijf voorstaander van flat-tax, einde subsidies en ieder voor zich. Dan lost het overschot aan schooiers en paupers zich vanzelf op.


Door Derk jan weisbeek op 17:28 - Woensdag, 27 november 2013

Rotterdam ging tot zijn actie over om te voorkomen dat de bijstandsgerechtigden als wanbetalers geregistreerd zouden komen te staan.
Wat een gelul dat zijn ze toch ook
de zoveelste leugen !!!!!!
Het gaat ze echt alleen maar om de stemmen
Ze moeten wel nu het in de peilingen zo slecht gaat


Door Derk jan weisbeek op 17:25 - Woensdag, 27 november 2013

‘Schulden minima afkopen zaak gemeente’
U begrijpt dat duizenden hiervan profiteren
in feite is het duizenden stemmen kopen
Ik vraag me af of dat wel mag ,eigenlijk gewoon omkoperij !!!!!!!!!!!!!
Als leefbaar dit zou doen was de wereld te klein geweest


Door Johan Klaassen op 16:28 - Woensdag, 27 november 2013

Sorry dat betalende moest werkende zijn.


Door Johan Klaassen op 5:31 - Dinsdag, 26 november 2013

Eigenlijk betalen wij de betalende burger weer de rekening van het ongebreideld naar hier halen van vreemdelingen (want we moeten wel man en paard noemen) die met liefde uit onze welvaart ruif hun graantje komen meepikken. Eigenlijk kun je het ze niet eens kwalijk nemen dat ze het zich graag laten welgevallen want de zorgstaat is al tijden helemaal doorgeschoten.


Door Jan Jaap Vogel op 19:35 - Zondag, 24 november 2013

@Pantera,

Als de overheid dit soort taken gaat verrichten, moet er goed gestuurd worden op efficiëntie. Dat is in het verleden te vaak niet goed gegaan.
Waar deze taken het best kunnen liggen, daar zijn we het over oneens; een duidelijke constatering.

Als we de overheid als toezichthouder en coördinator in gaan zetten, dan mouter er wel sancties zijn. Daar is het in het verleden te vaak fout gegaan; er zijn tandeloze tijgers gemaakt.


Door Pantera op 17:13 - Zondag, 24 november 2013

@jjv
winst maken is de beloning voor risico nemen, zolang men niet (zoals de banken) dat risico afwentelt op de klant/niet klant is er niets mis mee. Winst maken is een duidelijke filosofie, bij politici heb je elke keer met weer nieuwe variaties op een thema te maken.

als er 1 ding wel duidelijk is dan is het wel dat de overheid niet de geschikte partij is voor heel veel taken, buiten het al genoemde gebrek aan eenduidigheid is toch wel gebleken dat de overheid niet zuinig of efficiënt met geld kan omgaan

wel ben ik van mening dat de overheid veel meer als toezichthouder en coördinator moet gaan werken


Door Mr. Miyagi op 4:46 - Zondag, 24 november 2013

Niet iedereen die momenteel aow geniet heeft een centje bijgedragen. Dit is momenteel een tikkende tijdbom onder het huidige stelsel.

Ik heb van huis meegekregen om te sparen en geen geld uit te geven wat er niet is/ niet van mijzelf is. Iets wat onze overheid kennelijk vreemd is.

Daarnaast dragen voorbeelden van gesubidieerd geen premies betalen, niet bij aan het draagvlak van wel hardwerkende mensen.

Ik gun ieder vroeger hardwerkende gepensioneerde z’n oude dag, maar als men niet kan rondkomen van een oaw+ pensioen, dan hoeft ook hier de overheid niet a piori bij te springen.

Doorgaan met werken is niet verboden. Kijk eens naar China een prima voorbeeld van een functionele participatiemaatschappij.


Door Hans_Dalhuisen op 3:34 - Zondag, 24 november 2013

Mr. Miyagi dus leg de euthanasiespuit maar voor mij klaar . ik word met mijn chronische ziekte te duur voor dat maatschappij ondanks dat ik vanaf mijn 17e jaar mijn steentje heb bijgedragen en nooit vaneen uitkering gebruik heb gemaakt ja nu AOW als dan mensen met AOW en een pensioentje profiteurs zijn dan de spuit maar we worden onbetaalbaar


Door Mr. Miyagi op 2:36 - Zondag, 24 november 2013

@Dalhuisen

Anderen verplichten om mee(r) te betalen is zeker (a)sociaal, omdat daarentegen er een groep overheidshalve een vrijgeleide krijgt om geen premie af te dragen.

Om de zorg ook voor modale inkomens, (lees:normale mensen) betaalbaar te houden moeten er gewoon pioriteiten gesteld worden. Hogere inkomens meer belasten is geen optie het is gewoon diefstal.

Jongeren moeten van jongs af aan gestimuleerd worden om later hard te werken en ouderen moeten hun huis/ spaargeld/ kinderen aanspreken ipv op de belastingbetaler te teren.

Subsidies zijn niet de oplossing, belastingverlaging voor werkenden is duidelijk signaal. Wie werkt doet mee.

Het kan niet zo zijn dat Nld straks overbevolkt raakt door een hause aan 65+ ers uit de rest van de Eu.

We hebben nu al een overschot aan asielzoekers, zielige allochtonen, white trash, bijstandsmoeders etc. Daar komen straks onze hardwerkende babyboomers nog bij. De vraag is of dat het allemaal financieel nog wel op te brengen is door de toekomstige beroepsbevolking.

No free rides!


Door Jan Jaap Vogel op 22:14 - Zaterdag, 23 november 2013

@Pantera,

Als er iets aan de vrije markt wordt overgelaten, dan zullen de marktpartijen winst willen maken. Dat is ook logisch, want het zijn commerciële instellingen. De winst wordt dus gemaakt door premiebetalers teveel te laten betalen. Dat vindt ik voor basisbehoeften (zorg, OV, onderwijs gas/water/licht etc.) principieel niet juist.
In mijn visie is het beter om de premies door de overheid (verplicht) te laten berekenen en innen. Vereiste is wel dat de kosten hiervan in de hand worden gehouden en dat is inderdaad iets dat in het verleden niet altijd goed is gegaan.
Wat ik dus voornamelijk betoog is dat basisvoorzieningen niet op de vrije markt thuis horen, maar door de overheid geborgd moeten worden.

Juist het vrijgeven van de markt voor de energiesector en ook de huidige zorgverzekeringswet zijn foutieve implementaties en juridische gedrochten.


Door Pantera op 19:20 - Zaterdag, 23 november 2013

@jjv
maar dat is dus de kern van mijn betoog

men heeft de markt geen kans gegeven

het is als jongleren in een dwangbuis, het werkt niet, wat jij voorstelt is dat de dwangbuis gewoon aanblijft maar dat het jongleren vervangen wordt door kaarttrucs


Door Hans_Dalhuisen op 16:13 - Zaterdag, 23 november 2013

zorg voor ouderen is geen socialisme!!!!!!


Door Mr. Miyagi op 10:23 - Zaterdag, 23 november 2013

Overheid zou zich moeten beperken tot nachtwakersstaat. Zorgverzekering of niet, vind ik een private aangelegenheid, niemand mag verplicht een zorgpolis aangesmeerd worden. Ik ben absolhut tegenstander van de Obamacare. Maar anderen verplicht dubbeloplaten meebetalen vind ik nog veel perverser.

Ja ik weiger voor wanbetalers,  illegalen of zwangerschap in mijn pakket mee te betalen.

Ik betaal dus ik bepaal..

Wie niet kan(geen geld, onderverzekerd) of wil(religieuze grondslag) betalen, moet niet lopen huilen,  dat zorg wordt geweigerd.


Decimeer de overheid, zodat de inkomstenbelasting ook gedecimeerd kan worden. Weg met al die werkverschaffende projecten(zorg-,huurtoeslag, hypotheekaftek, stufi).

De tijden van socialisme zijn voorbij. Ieder voor zichzelf is de toekomst.


Door Hans_Dalhuisen op 8:33 - Zaterdag, 23 november 2013

gewoon een beetje krom van de gemeente als er achterstand is gewoon in houden overigens gebeurt dit al na 6 maanden achterstand dan word door het cvz de bestuursrechtelijke premie ingehouden bij de werkgever of uitkeringsinstantie. maar dat er ineens dan 30% meer premie ingehouden word is van de gekke. laten ze dan die boete van 30% gebruiken voor het inlopen van de achterstand. ziektekostenverzekering is duur erg duur vooral met iemand met een aow ik ben chronisch ziek en al binnen 2 maanden door mijn eigen risico heen een flinke kostenpost die er in hangt. maar kan me indenken dat mensen alleen met een AOW en geen aanvullend pensioen hier moeite mee krijgen. ik heb gelukkig een aanvullen pensioen alleen met een kale AOW zou het moeilijk worden. en dan nog de extra kosten die je hebt dit jaar 5 keer opgenomen geweest maar ja anders had het voor de staat weer voordeliger geweest dan was ik er niet meer dus geen kosten Maar zomaar een regeling treffen voor wie niet betaalt is onzin


Door Derk jan weisbeek op 22:14 - Vrijdag, 22 november 2013

Geplaatst op 17-09-2008 13:15, door d.weisbeek


Het afschaffen van de WW,of je werkt of je bent ziek, dan zit je in de ziektewet.

Voor uitzonderingen is er een vangnet bv voor alleenstaande met kinderen.

Alle mensen die niet regulier een salaris verdienen zoals w w , bijstand enz,
bij deze mensen moeten de vaste lasten automatisch ingehouden worden zoals

Zorgverzekering,licht/gas/huur/schoolgeld enz zodat deze mensen niet worden uitgesloten van deze diensten en het dus zelf betalen,dus altijd een dak boven je hoofd,zorg,licht,gas. enz
.
Dus nooit meer en deurwaarder aan de deur (wat een rust)kom je dan nog geld tekort dan is er een vangnet ga eerst naar het CWI voor 20 of 30 uur werk per week en als laatste kun je bij de gemeente terecht die je werk verschaft in bv zorg ,groenvoorziening,administratie ,
Geef vrijwilligers korting op Gemeentelijke belastingen dus mogelijk heden genoeg.

Dit kost de gemeenschap minder dan wat we nu doen ,doe wat voor je geld en je eigen waarde stijgt ,en de klaplopers worden hiermee aan gepakt.

Maar stop met kwijtscheldingsbeleid.


Door Jan Jaap Vogel op 21:33 - Vrijdag, 22 november 2013

@Pantera,

Direct overmaken van de premie naar de verzekeraar (of een instelling die de basisverzekering regelt) voor alle burgers is de simpelste oplossing (zie ook Sprens).
Juist de verplichting om verzekerd te zijn (wat goed is) en de tegenstelling om ook wanbetalers aan te moeten nemen toont het slechte aan van deze oplossing. De gedachte erachter was om de markt zijn werkt te laten doen, maar dat werkt duidelijk niet. Vlees noch vis.


Door Pantera op 19:26 - Vrijdag, 22 november 2013

@JJV
dit heeft niets met de vrije markt te maken, als er een vrije markt was dan zou je keuze in je pakket hebben echter er is nu een verplichte verzekering waar elke verzekeraar verplicht is je aan te nemen, wie dus wanbetaler is kan doodleuk bij een ander verder gaan.

je idee betekend alleen maar dat ipv dat deze betaling via de gemeenteraad loopt wij (werkenden) altijd en meteen opdraaien voor de niet betalers. Wat wel een optie zou zijn is meteen de premie bij dit soort mensen inhouden van hun uitkering

ik weet dat je een k-hekel aan de vrije markt hebt maar kies dan in ieder geval een goed doelwit want in de gezondheidszorg is die aan de verzekeringskant bar slecht vertegenwoordigd


Door Derk jan weisbeek op 17:41 - Vrijdag, 22 november 2013

Ik heb al een paar geleden geroepen dat de vaste lasten zoals Licht en gas ,zorgverzekering enz enz
ingehouden moeten worden op bijstand gerechtigden
Mijn vraag waarom gebeurd dat niet .we hebben rechten en plichten en hopelijk veranderd dat in Maart
dan zetten we alles weer op de rails ik voel me nu gediscrimineerd.


Door Sprens op 13:54 - Vrijdag, 22 november 2013

We zijn het weer eens jonge vriend.
Een vriendin was ooit verloskundige in een Vogelaarwijk. Ze werd geaccepteerd door haar kleurtje.In die tijd stuurde de verzekering de vergoeding naar de verzekerde, die het dan moest overmaken naar de verloskundige!
De uitkomst is duidelijk.
toen via de rechter betaling (doorstorten dus) werd geeist, vond deze dat het wel voor minder kon!!!
gevolg ....... ook voorspelbaar. 
Daar is nu een einde aan gemaakt.
Waarom niet geleerd? Policor of gewoon hardleers?


Door Victor Reijkersz op 12:45 - Vrijdag, 22 november 2013

Puntje bij paaltje wil je ook mensen in diepe armoede nog steeds basiszorg bieden.

Grote probleem in het huidig systeem is dat er nu dubbel gespekt wordt: 1. de zorg wordt betaald voor niet-betalers door wel-betalers, 2. ze krijgen ook nog een zorgtoeslag overgemaakt ten koste van de belastingbetaler.

Simpelste oplossing is zorgtoeslag schrappen en automatisch overmaken voor alle Nederlanders naar de door hun gekozen verzekeraar.

http://www.zilverenkruis.nl/consumenten/contact/faq/geldzaken/Pages/krijg-ik-nog-zorgtoeslag-als-ik-wanbetaler-ben.aspx


Door Mr. Miyagi op 11:15 - Vrijdag, 22 november 2013

@RUDI

Open deur beleid jah,
“Iedereen kom naar Rotterdam, de pvda betaalt!”

Eerst betalen, dan pas behandelen is een prima voorstel. Ik weiger voor klaplopers en schooiers op te draaien.

Iedereen moet betalen, besteed het geld dan maar aan chronisch zieken..


Door M. Struijvenberg op 11:13 - Vrijdag, 22 november 2013

@ rudi: De gemeente heeft 1 mln. betaald, de overige 6 mln. wordt door zorgverzekeraars betaald. Dat laatste zorgt inderdaad voor hogere premies voor degenen die wel hun verzekering betalen.


Door rudi op 11:00 - Vrijdag, 22 november 2013

Jan Jaap,  Open deur. Leve het communisme. Willen we toch ook niet. Wat mensen moeten leren is dat er geen vrijheid bestaat zonder verantwoordelijkheid.
Dommigheid van de gemeente kan je niet afdoen met de conclusie dat markteconomie niet werkt.
Natuurlijk kun je je afvragen of dit voor alle terreinen geldt maar jouw conclusie is zoals gewoonlijk wel erg kort door de bocht.


Door Sprens op 10:58 - Vrijdag, 22 november 2013

Het is zo simpel, maar er moet wel de politieke wil voor zijn (thuiszitters hebben de tijd naar het stemlokaal te gaan)
Haal de vaste lasten af van de uitkering voor hij betaald wordt. Voila, applaus, dat we daar niet eerder etc.

Om één of andere reden gebeurt het niet. Net als (off topic) tanken bij een benzinestation.Overal in de V.S.en Canada: Eerst binnen betalen en dan pas het betaalde bedrag tanken!


Door Jan Jaap Vogel op 9:04 - Vrijdag, 22 november 2013

De conclusie is duidelijk. Het systeem van vrije markt waarin mensen verplicht zelf op zoek moeten naar een verzekeraar werkt niet (zoals zo vaak in de vrije markt).
Als men verplicht wil verzekeren (wat een goed idee is), houdt het geld dat af via belastingen oid en betaal hier de verzekering van.
Dan komen dit soort misstanden niet voor.


Door rudi op 7:14 - Vrijdag, 22 november 2013

Hier klopt feitelijk niets van.

1. Men heeft het over 7 miljoen, de stad betaald om te beginnen 1 miljoen. Daarna ieder (de stad & ZK) 2,5 mln.
Volgens mij is dat 6 mln. Waar is dat laatste mln.

2. Zilveren Kruis betaald natuurlijk helemaal niets. Het gat wordt overgeslagen op de overige premie betalers, dus de netjes betalende bewoner of m.a.w. de gemeenschap.

De moraal is eenvoudig. Paupers betalen niet. Grotebanken/verzekeringsmaatschappijen ook niet, nee jan met de pet is zoals altijd de l*l.

Als de gemeente nu gewoon de premie gaat inhouden op de uit te betalen uitkering is het probleem toch opgelost ?


Door Mr. Miyagi op 0:27 - Vrijdag, 22 november 2013

Is LR nu de enige partij die dit niet vind kunnen?
Zeker omdat dergelijke figuren blijkbaar genoeg zorgtoeslag krijgen in ieder geval gratis basisverzekerd te zijn..

De hamvraag:

Waar is het geld van de zorgtoeslag daadwerkelijk gebleven?

Overgemaakt aan spookburgers?
Uitgegeven aan alcohol of drugs?
Of misschien direct overgemaakt aan familieleden in Verweggistan?

Dus nu betalen de eerlijke belastingbetalers dus dubbelop en is de beruchte vicieuze cirkel weer rond.

Dit is prima staaltje propaganda om nog meer potentiele pvda- stemmers binnen te halen…

Dossier: Maarten Struyvenberg

19 januari 2017 De tegenprestatie werkt

Dossier: Lokale lasten

Dossier: Zorg en sociaal

Laatste nieuws