Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 18 maart 2020

Actieplan voor veilige scholen op initiatief van Leefbaar Rotterdam


Vandaag presenteert het Rotterdamse stadsbestuur een actieplan om de veiligheid op en rond middelbare scholen en mbo’s te verbeteren. Daarmee geeft het college uitvoering aan een motie van raadslid Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam. Hoogwerf is zeer tevreden met het actieprogramma: “We zijn erg blij dat een jaar hard werken zijn vruchten heeft afgeworpen. Met deze aanpak zetten we een belangrijke stap in de goede richting. Naar scholen die geen vindplaats voor criminelen meer zijn, maar waar de toekomst van onze jongens en meiden centraal staat”.

Ruim een jaar geleden naam de gemeenteraad een motie van Hoogwerf aan waarin zij het stadsbestuur opriep om van veiligheid een hoofdthema binnen het Rotterdamse onderwijsbeleid te maken. Dat was hoognodig, aldus Hoogwerf:

“De afgelopen jaren zijn we getuige geweest van zeer ernstige misstanden op en rond Rotterdamse scholen. Dealers zien scholen als een aantrekkelijke afzetmarkt voor hun troep en steeds meer jongens zijn eerder wapenbezitter dan puber. Maar ook seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt een steeds groter en ingrijpender probleem, zowel online als in de rauwe werkelijkheid. Meiden worden gechanteerd en tot seks gedwongen. Denk aan de afschuwelijke groepsverkrachtingen door de Franselaangroep in West. Sommigen worden zelfs het slachtoffer van mensenhandelaren en belanden in de prostitutie. En wat misschien nog wel het ergste is: de normvervaging is soms zó groot dat slachtoffers zich niet eens meer realiseren dat ze slachtoffer zijn. Er is écht actie geboden”.

Om de aanpak tot een succes te maken sprak Hoogwerf het afgelopen jaar veelvuldig met onderwijsbestuurders, docenten, politie en het stadsbestuur. Met resultaat. Alle partijen erkenden dat niemand deze complexe problemen in zijn eentje kan oplossen, met een unieke samenwerking tot gevolg. Dat dit geslaagd is, blijkt uit het plan dat wethouder Kasmi van onderwijs vandaag presenteerde. Zo gaat er vaker gepatrouilleerd worden rond scholen om dealers en loverboys op te sporen, waarbij indien nodig ook particuliere beveiligingsbedrijven ingezet zullen worden. De samenwerking tussen scholen, zorginstellingen en de politie wordt geïntensiveerd, waardoor het makkelijker wordt om cruciale informatie te delen. Ook wordt er een actie op touw gezet om de aangifte- en meldingsbereidheid onder schoolbesturen, docenten en leerlingen fors op te schroeven, zodat misstanden worden aangepakt in plaats van onder het tapijt belanden. Tevens gaat de gemeente geld en experts vrijmaken om de seksuele weerbaarheid onder Rotterdamse jongeren te vergroten via platforms die aansluiten op hun belevingswereld.

Hoogwerf: “Stuk voor stuk maatregelen waar wij om vroegen. Dit is dan ook een pakket om trots op te zijn. Ik wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen, van schoolbesturen tot het college, bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Het is mooi om te zien dat we, ook al kost het wat meer werk, ook vanuit de oppositie zo nadrukkelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van een nieuwe generatie Rotterdammers”. Toch is dit wat Hoogwerf betreft pas het begin. Eind vorig jaar diende zij in de gemeenteraad tevens een initiatiefvoorstel in om de veiligheid van Rotterdamse scholieren zowel op school als online nog verder te verbeteren. Momenteel is het college bezig met een reactie op dit voorstel. “Dit is hét moment om daadkracht te tonen en door te pakken. We blijven het college dicht op de huid zitten om ook van dit voorstel een succes te maken”, zo besluit Hoogwerf.

Bekijk het actieplan veilige scholen hier.

Laatste nieuws