Home > Informatie > Nieuwsberichten
Vrijdag, 01 februari 2019

Actieplan veiligheid op scholen dankzij Leefbaar Rotterdam


Gisteren besprak de Rotterdamse gemeenteraad het onderwijsbeleid voor de komende jaren. Met drie aangenomen moties wist Leefbaar Rotterdam een flinke stempel te drukken. Zo moet de wethouder onder andere aan de slag met een actieplan om de veiligheid in en rond Rotterdamse scholen te verbeteren. Een mooi succes in de week waarin Rotterdam in het nieuws kwam door een 14-jarige jongen die met een vuurwapen op school verscheen.

Veilige scholen
Goed onderwijs in niet mogelijk zonder een veilige leeromgeving. Daarom knokt Leefbaar Rotterdam al sinds jaar en dag voor een harde aanpak van onveilige situaties binnen het Rotterdamse onderwijs. De noodzaak hiervan werd de voorbije maanden steeds zichtbaarder. Zo bleek uit onderzoek van LAKS, de belangenbehartiger van middelbare scholieren, dat slechts 56 procent van de VMBO-leerlingen zich veilig voelt op school. Onder MBO’ers ligt dit aantal met 48 procent zelfs onder de helft. Daarnaast bleek uit onderzoek van DUO en de NOS dat het fysieke en verbale geweld tegen docenten steeds verder toeneemt. Ook trokken klokkenluiders bij Leefbaar Rotterdam aan de bel over misstanden op Rotterdamse MBO-instellingen. Voor Leefbaar-raadslid Jari Esbeukman waren deze alarmerende berichten de afgelopen maanden aanleiding om te pleiten voor een actieplan om geweld en onveiligheid binnen het Rotterdamse onderwijs tegen te gaan. Een lijn die gisteren, na zijn afscheid van de Rotterdamse raad, werd voortgezet door de nieuwe onderwijswoordvoerster Tanya Hoogwerf middels het indienen van een motie die vroeg om een dergelijk actieplan en meer aandacht voor veiligheid in het onderwijsbeleid van het college. En met succes! Met steun van VVD, DENK, CDA, SP en PVV werd het voorstel aangenomen.

Te hoge schooladviezen tegengaan
Nog twee andere moties van Leefbaar Rotterdam wisten een meerderheid van de raad achter zich te krijgen. Waar onderwijswethouder Kasmi (D66) in de media vooral de nadruk legt op basisscholieren die door hun vermeende kansarme achtergrond te lage schooladviezen zouden krijgen, blijkt uit onderzoek dat een kwart van de basisscholieren juist een te hóóg advies krijgt en het later op de middelbare school niet kan bijbenen. Een slechte ontwikkeling die sterker wordt sinds de Cito-score niet meer leidend is. Een motie van Hoogwerf om een onderzoek te laten uitvoeren naar de oorzaken van onder- en overadvisering en maatregelen om dit tegen te gaan werd door een raadsmeerderheid gesteund.

Orde en regelmaat cruciaal
Tot slot werd ook onze motie voor meer aandacht voor orde, rust en regelmaat in het onderwijs aangenomen. Een onderwerp waar we al sinds het prille begin op hameren. Na jaren uitgelachen en voor ouderwets versleten te zijn, wist Leefbaar Rotterdam de vorige periode in het college voor elkaar te krijgen dat scholen aan de slag moesten met het opstellen van gedragsregels. Het huidige college zette dit programma niet door, maar moet nu alsnog aan de slag met orde, rust en regelmaat als cruciaal onderdeel van het onderwijsbeleid. Ook komt er als gevolg van deze motie meer aandacht voor zelfbeschikking van meisjes en jonge vrouwen.

Hoogwerf is blij met de behaalde successen en zal er scherp op toezien dat wethouder Kasmi hier voortvarend mee aan de slag gaat.

Dossier: Tanya Hoogwerf

PROFIEL: Tanya Hoogwerf

Dossier: Onderwijs

STANDPUNT: Onderwijs

Laatste nieuws