Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 12 november 2019

 ’Actie tegen spuiten bij tuin daklozenopvang’


Bron: De Telegraaf. Door: Maarten Ritman.

Rotterdam - Er moet een einde komen aan drugsoverlast van verslaafden dak- en thuislozen bij een opvang in Rotterdam-Zuid.

Terwijl de gemeente inzet op meer draagvlak voor beschermd woonvoorzieningen in de stad, en verschillende woonvormen in het leven wil roepen waarbij het beter toeven is voor de dakloze, eist Leefbaar Rotterdam ook een aanpak van problemen rondom opvanglocaties.

In het huidige gemeentebeleid is de aandacht verschoven van het alleen van straat halen van bijna drieduizend mensen tot doorontwikkeling van de ’nacht-, gezins- en crisisopvang waarin meer aandacht is voor kwaliteit, privacy en veiligheid’, zo liet verantwoordelijk zorgwethouder Sven de Langen in een schrijven aan de gemeenteraad weten.

De gemeente had leergeld betaald met het participatieproces bij de Evenaar, waarbij uiteindelijk een zak geld neergelegd moest worden om problemen in de wijk aan te pakken waardoor de gemeenteraad instemde met een speciale voorziening in een kwetsbare wijk.

Bij nieuwe voorzieningen wordt daarom voortaan de knip getrokken voor de wijk. De Langen liet bij de presentatie van het zogeheten Plan van Aanpak Kwetsbare Rotterdammers weten standaard geld vrij te maken om de ’leefbaarheid’ in de wijk aan te pakken.

Maar de bestaande woonvoorzieningen moeten ook in het oog worden gehouden, waarschuwt Michel van Elck, raadslid van Leefbaar Rotterdam. Vorige week hebben medewerkers van CVD de Hille in gebied Feijenoord op een braakliggend terrein in de omgeving van de opvang rond de honderd gebruikte naalden gevonden. ’Zorgwekkend’, volgens de wijkagent.

„Het is onacceptabel dat er naalden gevonden zijn van verslaafden op een braakliggend terrein waar ook kinderen kunnen spelen’’, briest Van Elck. Hij eist dan ook dat ’de overlast rondom de Hille direct moet stoppen en aangepakt worden’.

Dit probleem speelt al langer volgens het raadslid, niet alleen bij deze opvanglocatie. Daarom dient hij schriftelijke vragen in bij het stadsbestuur. „Waar tot een aantal jaar geleden opvangvoorzieningen met persoonsgerichte trajecten voor dak- en thuislozen naast de zorg voor deze mensen ook zorgden voor minder overlast, is de tendens dat een opvangvoorziening nu juist zorgt voor overlast. Zowel in, als rondom de voorziening’’, zo stelt hij in zijn vragen.

De opvang ligt vlakbij een basisschool. Wat van Elck en zijn partij betreft moet de gemeente per direct maatregelen treffen. „Leefbaar Rotterdam wil dat er extra en meer toezicht komt om de overlast rondom opvangvoorziening de Hille direct te stoppen.’’

Daarnaast moet het stadsbestuur verder kijken dan alleen deze locatie waar problemen aan het licht zijn gekomen. „De tendens waarbij opvangvoorzieningen voor meer in plaats van minder overlast zorgen is kwalijk’’, stelt Van Elck, en hij eist dat er actie op wordt ondernomen.

Laatste nieuws