Achterstallig onderhoud Boijmans van Beuningen


Klik hier om de beantwoording van de schriftelijke vragen te bekijken (pdf)

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 29 januari 2015

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Achterstallig onderhoud Boijmans van Beuningen

Geacht College,

Tijdens een rondgang in het gebouw aan het Museumpark 20, in bezit zijnde bij de Gemeente Rotterdam en in gebruik bij het Museum Boijmans van Beuningen, constateerden wij veel punten waarbij het gebouw achterstallig onderhoud vertoont.

Het betreft niet alleen achterstand in ’ dagelijks’ onderhoud of slijtage vervanging, maar ook onderhoud dat de monumentale status van het pand beïnvloedt.

Als eigenaar is van het pand is de gemeente verantwoordelijk voor dit onderhoud en daarom hebben wij de volgende vragen voor aan u.

1. Bent u op de hoogte van achterstallig of uitgesteld onderhoud aan het gebouw In gebruik zijn de bij het Museum Boijmans van Beuningen?
2. Heeft men vanuit het museum zelf melding gemaakt aan de Gemeente Rotterdam dat er sprake is van achterstallig of uitgesteld onderhoud?
3. In hoeverre is het museum zelf verantwoordelijk voor binnen onderhoud en/of vervanging van het interieur of inrichtingsonderdelen?
4. Heeft u een overzicht van het onderhoudsschema van het gebouw en is daarop achterstand gerapporteerd?
5. Is er een bedrag bekend van het achterstallige of uitgestelde onderhoud van zowel de binnenzijde als ook de buitenzijde van het gebouw?
6. is er in de begroting 2015 een bedrag opgenomen voor het onderhoud van het gebouw, zo ja hoeveel is dit en is er ook een meerjarige reservering voor het onderhoud?
7. Is er bij de invoering van de kostprijsdekkende huur achterstallig dan wel uitgesteld geconstateerd? Zo ja is dit verdisconteerd in de kostprijsdekkende huur? En op welk termijn wordt dit ingelopen? Zo nee, welke afspraken zijn er dan gemaakt in relatie tot dit achterstallig onderhoud?
8. Is er in de MOP (meerjarenonderhoudsplanning) rekening gehouden met het feit dat een dergelijk monumentaal gebouw intensiever onderhoud vergt?


Bart-Joost van Rij
Leefbaar Rotterdam

Dossier: Bart-Joost van Rij

Dossier: Fysieke infrastructuur

STANDPUNT: Bouwen en wonen
28 november 2017 3750 huizen erbij in 2017

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws