Home > Informatie > Nieuwsberichten
Maandag, 14 januari 2019

Aboutaleb vraagt zich af wat het probleem van Oosterflank is


AD/RD Editie Oost, 14 januari 2019. Door Rob van Elewout.
Leefbaar Rotterdam is ‘met stomheid geslagen’ en wil opheldering van het college. Pijnpunt is het verslag van een bezoek door collegeleden aan Oosterflank vorig jaar.

Burgemeester Aboutaleb en wethouder Wijbenga brachten in december een informeel bezoek aan de wijk Oosterflank in Prins Alexander. Daar heerst onrust bij een deel van de bewoners, mede door de komst van extra cliënten van de psychiatrische kliniek Bavo in De Evenaar. Een digitaal onderzoek onder ruim elfhonderd bewoners wees uit dat het merendeel overlast ervaart en zich niet altijd veilig voelt in de wijk.

In het verslag dat volgde na het bezoek spreekt Aboutaleb van een ‘prachtwijk’ en vraagt hij zich af wat het probleem van Oosterflank is. Bij het gesprek waren enkele bewoners, de wijkagent, een afgevaardigde van De Evenaar en de eigenaar van de onlangs overvallen supermarkt Coop aanwezig, evenals enkele ambtenaren. Er werd onder andere gesproken over de overval, de veiligheid en betrokkenheid in de wijk en het op te zetten Veiligheidsplatform Oosterflank. Maar ook over het actiecomité Evenaar in Actie. Bewoners hebben zich in dat comité verenigd om hun zorgen te uiten en aan de Coolsingel duidelijk te maken dat er heel wat moet veranderen.

Het actiecomité, zelf niet aanwezig bij het gesprek, komt er slecht vanaf in het verslag. Zo zegt Aboutaleb niet meer met hen in gesprek te willen omdat hij eerder werd beticht van omkoping. “Onzin”, reageert Peekel namens het actiecomité. Volgens de Oosterflanker ligt dat genuanceerder. Aboutaleb zou bewoners vlak voor een raadsvergadering over Oosterflank een budget van 50.000 euro hebben aangeboden voor een nader te bepalen initiatief. “Dat hebben we toen afgewezen”, vervolgt Peekel. “We wilden eerst het debat hierover afwachten en zien”. Volgens Peekel was het niet zijn comité, maar DENK-voorman Stephan van Baarle die vervolgens het woord ‘omkoping’ in de mond nam.

Ook zeggen enkele bewoners in het verslag zich niet uit te durven spreken over hoe goed het wat hen betreft gaat in de wijk. Zeker niet in het bijzijn van leden van het actiecomité, dat volgens de wijkagent druk zou uitoefenen op bewoners. Van intimidatie is volgens Peekel geen enkele sprake. “Totaal niet. Niemand wordt gedwongen om met onze mening mee te gaan. Iedereen mag gelukkig een eigen mening hebben. Natuurlijk proberen we bewoners te overtuigen van onze ideeën, maar dat dit als intimidatie wordt bestempeld kan ik totaal niet plaatsen”.

Leefbaar-raadslid Michel van Elck is ‘ziedend’ over het verslag, vooral over het stuk waarin wordt gezegd dat de beeldvorming over Oosterflank verbeterd moet worden. “Alsof dat het probleem is. Het lijkt net of de gemeente de problemen in de wijk niet begrijpt. Zo’n digitale meningspeiling was duidelijk, maar die wordt totaal niet serieus genomen”.

Laatste nieuws