Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 21 januari 2020

Aardgasvrij maken 85.000 woningen


Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 21 januari 2020

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Aardgasvrij maken 85.000 woningen


Geacht college,

Vandaag liet wethouder Kurvers weten dat de gemeente het tempo rond het gasvrij maken van woningen gaat opschroeven. Als het aan het college ligt worden tot 2030 85.000 bestaande woningen van het gas losgekoppeld . De wethouder voert dit jaar verkenningen uit in twaalf wijken (genoemd worden Rotterdam-West en -Noord, Kralingen, de Tarwewijk en omgeving, Ommoord, de Kop van Feijenoord, de Beverwaard, Zuidwijk, Hoogvliet, Lombardijen, het Noordereiland en Hoek van Holland) waarna in 2021 de knoop wordt doorgehakt. De overige wijken delen van Rotterdam komen na 2030 aan de beurt. De acceleratie van Kurvers houdt verband met het voornemen van het college om deze bestuursperiode tienduizend woningen aardgasvrij te maken. Halverwege de rit is het college echter nog altijd bezig om de bewoners van de eerste pilotwijk in IJsselmonde met een haast bodemloze subsidiepot van het gas af te chanteren. Een werkwijze die louter verliezers kent. Van keuzevrijheid voor de bewoners is geen sprake, want wie nu niet toehapt moet later alsnog en tegen aanzienlijk hogere kosten van het gas. De financiële beloften van de gemeente Heindijk zijn immers dermate verregaand dat deze niet herhaald kunnen worden in de latere stadia van ‘operatie aardgasvrij’. Vervolgens zijn Rozenburg, Bospolder-Tussendijken, Pendrecht, Prinsenland en Het Lage land aan de beurt, waarna de twaalf nieuwe wijken op de nominatie staan.

In het goedkoopste –en volstrekt onrealistische- scenario bedragen de kosten van het aardgasvrij maken van de voorgenomen 85.000 woningen zo’n 15.000 euro per stuk. Dit betekent een prijskaartje van op zijn minst één miljard tweehonderdvijfenzeventigmiljoen euro tot 2030, oftewel ruim 127 miljoen euro per jaar. Wethouder Kurvers gaat de komende maanden onder andere gebruiken om de financiële draagkracht van de bewoners van de genoemde wijken in kaart te brengen. Een onheilspellende mededeling.

Wij hebben hierover de volgende vragen aan het college

1. Wat gaan de totale kosten van het aardgasvrij maken van de door u aangewezen 85.000 woningen bedragen?
2. Welk deel komt voor rekening van de bewoners? Welk bedrag per huishouden houdt dit in?
3. Wat is het doel van uw onderzoek naar de financiële draagkracht van de bewoners van de wijken in kwestie? Overweegt u een inkomens- of vermogensafhankelijke systematiek?
4. Kunt u een begroting overleggen met betrekking tot de financiering van de overige kosten? Zo nee, waarom niet?
5. Betekent uw aankondiging dat u het draagvlak onder wijkbewoners gaat verkennen dat u van uw plannen afziet wanneer zij aangeven niet van het gas te willen? Zo nee, wat heeft een dergelijke verkenning dan voor zin?
6. Zo ja, hoe verhoudt dat zich tot uw mededeling dat wijken die niet in deze verkenningen zijn opgenomen sowieso niet voor 2030 aan de beurt komen? Betekent dit dat u het aantal van 85.000 woningen loslaat wanneer één of meerdere wijken tijdens de verkenning aangeven niet van het gas te willen?

In De Stadswerker, het personeelsmagazine van de gemeente Rotterdam, stond afgelopen herfst een artikel over de wijze waarop de gemeente met bewoners communiceert . Dit wordt vormgegeven aan de hand van een zogenoemde blauwdruk van Rotterdam. Hiertoe is de stad door middels van datasets (onder andere op basis van online koopgedrag) onderverdeeld in vier verschillende leefstijlen. Op ieder type leefstijl laat de gemeente een andere wijze van communiceren los. Zo vindt met bewoners van het Centrum een ‘open discussie’ plaats, worden inwoners van Hillegersberg benaderd als ‘zakenpartner’ en wordt met mensen in Charlois een dialoog aangegaan, maar worden bewoners van Alexander en IJsselmonde onderworpen aan ‘one-way communicatie’. Daar moet men ‘zo is het’ te horen krijgen, aldus het artikel in De Stadswerker.

7. Houdt uw opmerking in het AD dat “de participatie in Zuidwijk er anders zal uitzien dan in Kralingen” in dat de communicatie met bewoners conform de genoemde blauwdruk gaat plaatsvinden? Zo nee, hoe dan wel?
8. Zo ja, hoe gaat u voorkomen dat de gemeente bewoners afhankelijk van de wijk waarin ze wonen als volwassenen of kleuters gaat behandelen?
9. Kunt u garanderen dat de mening van bewoners in alle wijken even zwaar telt? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
10. Kunt u ons voorzien van de communicatie- en participatiedraaiboeken voor alle wijken waar momenteel verkenningen plaatsvinden of gaan starten? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,


Robert Simons & Geert Koster

Laatste nieuws