Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 10 oktober 2018

“Stadsbestuur bezuinigt 12 miljoen op chronisch zieken en gehandicapten”


De uitbreiding van de Rotterdampolis gaat over de rug van chronisch zieken en gehandicapten. Dat maakte Leefbaar Rotterdam-raadslid Michel van Elck vandaag duidelijk tijdens de behandeling van de Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het stadsbestuur klopt zich op de borst dat alle Rotterdammers er, weliswaar onder verschillende condities, gebruik kunnen van maken. Maar dat geld moet érgens vandaan komen. En daarom gaat het mes in de tegemoetkoming meerkosten zorg. “Op de koop toe wordt er liefst 12 miljoen euro ordinair bezuinigd op chronisch zieken en gehandicapten”, stelt van Elck.

De totstandkoming van de uitbreiding van de Rotterdampolis lijkt op het eerste zicht een stap voorwaarts voor alle Rotterdammers. Maar het tegendeel blijkt waar. Vooral de kwetstbaarste groepen worden de dupe. “Twaalf miljoen euro ordinair bezuinigen op kwestbare en zieke Rotterdammers om groene luchtkastelen te kunnen financieren. Het is ronduit schandalig”, stelt raadslid van Elck. “En daar blijft het niet bij, want ook de vouchers voor de huishoudelijke hulp, waarmee Rotterdammers voor een lage prijs extra huishoudelijke hulp kunnen inhuren, worden afgeschaft door dit stadsbestuur”.

En er zijn nog meer dingen een doorn in het oog bij Leefbaar Rotterdam. Zo vindt Leefbaar dat de cliëntgroep OOGZ ook over de regiogemeenten moet worden verdeeld en niet enkel over Rotterdam. Leefbaar pleit ook voor meer maatwerk voor hulpbehoevenden bij verhuizingen of woningaanpassingen, in plaats van automatisch de goedkoopste oplossing te kiezen. Verder vindt de paritj het totaal ongehoord dat er fors het mes wordt gezet in de ritten voor ziekenvervoer en dat de kosten voor een invalidenparkeerplaats of invalidenparkeerkaart niet langer kunnen worden vergoed vanuit het ziekenvervoer.

“Het door vriend en vijand zo gewaardeerde ouderenbeleid van de afgelopen vier jaar met Leefbaar Rotterdam aan de knoppen wordt door dit gemeentebestuur in amper enkele maanden tijd afgebroken”, stelt van Elck.

Leefbaar Rotterdam komt daarom met diverse moties en amendementen in de raadsvergadering om deze gekkigheid tegen te gaan.

Laatste nieuws