Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 15 november 2017

Stadsbestuur blijft werken aan veilige en sterke stad


Dinsdag is in de gemeenteraad de laatste begroting van de huidige coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA aangenomen. Het stadsbestuur vervolgt de ingeslagen koers en blijft werken aan een veilige en sterke stad.

Belangrijke punten voor Leefbaar Rotterdam, zoals de werkbonus voor werkenden met een laag inkomen, meer politie inzet op criminele ondermijning en radicalisering, waren al in de begroting geregeld. Aanvullende wensen van de fractie waren onder andere gericht op het verbeteren van wijkgebouw Het Middelpunt, een geïntensiveerde aanpak van straatintimidatie en een dementievriendelijke boodschappenroute. De voorstellen die hiertoe werden ingediend zijn allemaal aangenomen.

Ondanks dat er wat verwarring over ontstaan was, kunnen eigenaren van volkstuinen gewoon blijven overnachten op hun volkstuincomplex. Wel gaat de gemeente strenger optreden tegen illegale praktijken als illegale bewoning, hennepteelt en prostitutie. “We willen geen Fort Oranje-toestanden op Rotterdamse volkstuinen” aldus wethouder Robert Simons, die benadrukte dat gewone Rotterdammers geen strobreed in de weg zal worden gelegd.

Een motie van Leefbaar-raadslid Benvenido van Schaik om het stallen van fietsen in parkeergarages mogelijk te maken, werd met algemene stemmen aangenomen. Een primeur voor Rotterdam, waar veel parkeergarages kampen met onderbezetting. Een motie om de Nederlandse en Rotterdamse vlag in de raadszaal op te hangen, haalde treurig genoeg geen meerderheid. 

De begroting werd uiteindelijk met een nipte meerderheid aangenomen. Ondanks de record hoeveelheid van maar liefst 45 oppositiemoties die werden aangenomen, stemde de oppositie als één links blok -inclusief de VVD- tegen de Begroting.

Dossier: Benvenido van Schaik

Dossier: Robert Simons

PROFIEL: Robert Simons

Laatste nieuws