Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 26 september 2013

Begroting te rooskleurig - stadsbestuur schuift problemen voor zich uitVandaag presenteerde het stadsbestuur de begroting voor 2014, de laatste van deze collegeperiode. Het stadsbestuur beweert ‘ieder jaar een sluitende begroting’ in te leveren, maar in werkelijkheid worden de reserves jaar na jaar geplunderd om de tekorten op te vullen. Ook in 2014 is het huishoudboekje nog steeds niet op orde. Verder zitten er nog steeds teveel mensen in de bijstand en de gemeentelijke reorganisatie levert niet de gewenste besparing op. Daarnaast merken de Rotterdammers volgend jaar dat hun lasten nog verder omhoog gaan.

Meer mensen in de bijstand
Rotterdam zit opnieuw met een enorm tekort op de bijstand waarvan 45 miljoen uit de reserves wordt betaald. Maar het stadsbestuur doet alsof hier in 2015 geen tekort meer op bestaat. Op deze manier blijft het stadsbestuur de problemen voor zich uit schuiven.

Ondanks de belofte van het stadsbestuur in 2010 om Rotterdam ‘wijk voor wijk en straat voor straat’ werkloosheidsvrij te maken, telt Rotterdam in verhouding nog steeds het grootst aantal mensen in de bijstand van Nederland en het aantal nieuwe bijstandsgerechtigden blijft oplopen. Verreweg de meesten van hen wordt niet gevraagd iets terug te doen voor de uitkering. Na twee jaar is nog steeds onduidelijk of een flink aantal mensen dat in de bijstand zit daar wel recht op heeft.

Dure ambtenaren blijven zitten
De gemeente heeft een omvangrijke bezuinigingsoperatie ingezet, maar vooral de besparingen op personeelskosten blijven achter bij wat aanvankelijk werd beloofd. De ontslagen vallen vooral bij uitvoerende functies en niet in de veel duurdere management-, beleid- en communicatiefuncties. Toch is er ook goed nieuws: hoewel het stadsbestuur de loonkosten jaar na jaar te laag begrootte, is dat dit jaar voor het eerst niet het geval. Het slechte nieuws is echter dat de loonkosten daarmee 10 miljoen euro hoger uit vallen dan bij de vorige begroting.

Sigaar uit eigen doos
Afgelopen juli werd bij de kaderbrief al bekend gemaakt dat het stadsbestuur in 2014 nog steeds de lasten ging verzwaren, maar iets minder dan aanvankelijk voorgenomen. Een sigaar uit eigen doos dus. De Rotterdammer gaat ook volgend jaar meer betalen, maar krijgt er niets extra’s voor terug: de afvalstoffenheffing stijgt verder, dit maal met ruim 30 euro. Ondertussen blijven uitgaven aan omstreden zaken als een klimaatprogramma en de stadsinitiatieven overeind, zij het in afgeslankte vorm.

Reserves verdampt
Tot slot zijn de uitnames uit het investeringsfonds (IFR) voor de tekorten op de bijstand en niet behaalde besparingen op de organisatie schrikbarend. Toen het college in 2010 aantrad zat er 646 miljoen euro in het investeringsfonds, aan het einde van de rit is dit nog maar 327 miljoen euro. Het grootste deel van de daling wordt verklaard door de uitnames waarmee de tekorten zijn afgedekt.

Voor het vierde opeenvolgende jaar belooft het stadsbestuur de reserves in de toekomst weer op het peil van 2010 te krijgen, maar die belofte heeft het stadsbestuur nog nooit ingelost. Dit stadsbestuur schuift de rekening namelijk schaamteloos door naar de toekomst. Anderen mogen de puinhopen straks opruimen.

Reacties:


Door GeborenRotterdam op 14:19 - Maandag, 14 oktober 2013

Goh, je meent het?

En LEEFBAAR doet dat zeker niet?

Ik zou niet weten wat er LEEFBAAR aan de stad is. Iedereen is bang en overal hangen camera;s er hangen zelfs camera’s voor de camera;s!

Is dit LEEFBAAR?

Wat is er veranderd sinds LEEFBAAR er is?
NIETS DUS!

Schuldig aan voor je uit schuiven?
Dat is LEEFBAAR net zo goed!


Door d j weisbeek op 16:18 - Maandag, 30 september 2013

Ik heb hier geen commentaar op ,heb geen inzage in de boeken en moet uitgaan van eenzijdig commentaar


Door Henk Rotterdam op 16:41 - Vrijdag, 27 september 2013

Het is tegenwoordig wel echt stil op deze site.
Hoe komt dat ?
Weinig commentaar of inbreng.
Jammer, net nu ik een onderdak zoek om valt het weg.
Zag deze op het stadhuis in de burgerzaal de top van LR.
Leken me wel serieus bezig alleen Marco moet meer gaan sporten of bewegen.
Die gaat echt uitgroeien.
Opletten want anders pas je straks niet meer in een zetels van de kamer.
Hennie was weer serieus.

Dossier: Bestuur

Dossier: Lokale lasten

Dossier: Gemeentefinancien

Laatste nieuws