Home > Weblogs
Woensdag, 15 juli 2020

Vlinders tellen is goed; vlinders kweken is beter

Vanwege zijn ongenoegen over hoe het er aan toe ging in de politiek richtte Ronald Sørensen (Rotterdam, 4 mei 1947) in 2001, samen met zijn vrouw Nel, Leefbaar Rotterdam op. Na de moord op Pim Fortuyn nam Ronald het fractievoorzitterschap op zich. In juni 2011 verliet Ronald de fractie van Leefbaar Rotterdam om zijn werk voort te zetten in de Eerste Kamer voor de PVV. Deze functie vervulde hij tot juni 2015. Tegenwoordig is Ronald vaste columnist voor Leefbaar Rotterdam en zit hij in de Raad van Advies van de partij. Hij was 32 jaar lang docent biologie en geschiedenis op de O.S.G. van Borselen in Rotterdam. Tevens was hij van 2007 tot 2011 Statenlid in de provincie Zuid-Holland.
door Ronald Sørensen

Al heel lang betoog ik - oud biologiedocent - dat het milieu en de natuur te belangrijk zijn om aan links over te laten.

In zowel onze Rotterdamse tuin (herontdekt tijdens de coronacrisis)  als op de camping in Haamstede hebben we bewust een Vlinderstruik; een stuik die haar naam eer aandoet. In Haamstede aan een duinvallei zien we veel meer vlinders en in een grotere variatie. Ik ga meedoen aan de landelijke vlindertelactie. Is slechts een kwartiertje aangenaam werk (voor mij dus een half uur) en helpt bij het inventariseren van de vlinders in ons land (zie. de vlinderstichting)

Uiteraard heb ik een vlinderboek, maar het gros herken ik nu wel. In Haamstede heb ik dit jaar de Atalanta, de Dagpauwoog, de Grote vos, de Citroenvlinder en zowel het Grote als het Geaderde witje gezien. Niet binnen een kwartier dus ze tellen niet mee voor de landelijke vlindertelling.

Tijdens mijn gelukkige jeugdjaren in Rotterdam-West zagen we heel veel verschillende vlinders. Mijn moeder verbood me om ze op een stuk karton te prikken zoals veel jongens deden. Het pronkstuk op zo’n prikkarton was de Koninginnenpage een schitterende geel zwarte vlinder, die toen tussen de bloemen in de bomkraters van het vergeten bombardement (31maart 1943) regelmatig voorkwam. Waarschijnlijk waren er toen nog zoveel vlinders, omdat insecten en rupsen etende vogels in de stad nog zeldzaam waren. We zagen eigenlijk alleen zwermen mussen in onze gemeenschappelijke tuinen.

Andere vogels zagen we wel als we naar Vlaardingen fietsten en daar een roeiboot huurden om op de Vlaardingse Vaart te gaan roeien. We zagen niet alleen vogels; nooit vergeet ik het moment dat naast mijn roeispaan een otter opdook, ons aankeek en proestend weer onder water dook.

De otter was in 1988 uitgestorven in ons land, maar in 2002 werd hij weer geherintroduceerd. Met succes, want nu zijn er weer ongeveer 360. Wanneer de otter weer verschijnt in de Vlaardingse Vaart is een kwestie van tijd. Ze zitten al in veel Zuid-Hollandse plassen, dus dat komt vanzelf wel goed. Voor de bever geldt een soortgelijk succesverhaal. Ingrijpen van de mens geeft de natuur een zetje in de goede richting.

Toen ik me als lid van Provinciale Staten aansloot bij de VVD, heb ik dat gedaan op voorwaarde dat ik paar moties op natuurgebied mocht binnenslepen. In één stelde ik voor zeldzaam geworden Nederlandse orchideeën in kassen te kweken en die in de natuur terug te planten.

Via een andere motie wilde ik oud Nederlandse vruchtenbomen (hoog) bij herbebossing tussen de gebruikelijke bomen zetten.  De moties haalden het; alleen één SP’er was tegen omdat het van mij kwam. Een grote variatie is actueel, omdat we in korte tijd ongeveer tien miljoen bomen in ons land gaan plaatsen om de koolzuurgasuitstoting tegen te gaan (zie. plan boom)

Eigenlijk zouden we dat ook in Rotterdam moeten gaan doen. In Capelle, waar niet Groen Links maar Leefbaar de lakens uitdeelt, kunnen inwoners zakjes bloemenzaad afhalen. Je ziet het direct aan de bermen! Ook een goed idee voor onze stad.

Een ander goed idee lijkt me het bestellen van vlindereitjes bij de Vlinderstichting of het zelf kweken van vlinders in gemeentelijke kassen

Eigenlijk zou een motie met die strekking moeten worden ingediend door G.L. of de PvdD, maar die hebben het te druk met het verhogen van de gemeentelijke belastingen, het slopen van de Kuip en het pesten van automobilisten.

Gastcolumn

Op deze plek kunt u regelmatig een nieuwe gastcolumn lezen. De columns zijn van de hand van verschillende bekende Nederlanders die op op prikkelende wijze hun mening met u delen. Leefbaar Rotterdam hoopt hiermee het politieke debat aan te moedigen.

De verschillende gastcolumnisten zijn: Maurice de Hond, Bram Peper, Ronald Sørensen, Robbert Baruch, Maarten van Rossem, Mr. A.M. Zwaneveld (Ombudsman Rotterdam), Dick Pels en André Krouwel.

Let op!

De gastcolumnisten schrijven volledig op eigen titel en niet op die van Leefbaar Rotterdam.

Andere gastcolumns

2 december 2020: De stad interesseert haar geen ene mallemoer door Ronald Sørensen
29 september 2020: Coronavirus: Terug bij af door Victor Reijkersz
7 september 2020: Directeur RADAR, een volstrekt nutteloos bestaan door Ronald Sørensen
15 juli 2020: Vlinders tellen is goed; vlinders kweken is beter door Ronald Sørensen
26 juni 2020: Pim had zo’n gelijk door Ronald Sørensen
18 juni 2020: Subsidiespons bijt in de hand die hem voedt door Ronald Sørensen
8 juni 2020: Gaat Nourdin el Ouali het leren? Zucht… door Ronald Sørensen
3 april 2020: Leve de Noord - Europese unie door Ronald Sørensen
13 maart 2020: Voer een kiesdrempel in! door Ronald Sørensen
10 maart 2020: Noodplan voor “zwart” Coronavirus-scenario door Victor Reijkersz

Laatste nieuws