Home > Weblogs
Dinsdag, 14 mei 2019

De keuze van Ziyjech

Vanwege zijn ongenoegen over hoe het er aan toe ging in de politiek richtte Ronald Sørensen (Rotterdam, 4 mei 1947) in 2001, samen met zijn vrouw Nel, Leefbaar Rotterdam op. Na de moord op Pim Fortuyn nam Ronald het fractievoorzitterschap op zich. In juni 2011 verliet Ronald de fractie van Leefbaar Rotterdam om zijn werk voort te zetten in de Eerste Kamer voor de PVV. Deze functie vervulde hij tot juni 2015. Tegenwoordig is Ronald vaste columnist voor Leefbaar Rotterdam en zit hij in de Raad van Advies van de partij. Hij was 32 jaar lang docent biologie en geschiedenis op de O.S.G. van Borselen in Rotterdam. Tevens was hij van 2007 tot 2011 Statenlid in de provincie Zuid-Holland.

door Ronald Sørensen

Nu de gekte rondom Ajax langzaam wegebt, wil ik even een oude koe uit de sloot halen.

Nederland heeft een roemrijk verleden. Nobelprijswinnaars. Internationaal erkende kunstenaars. Succesvolle olympiërs, gelauwerde wetenschappers en zeer getalenteerde voetballers. In ons land kan iedereen zich ontplooien: “Iedere soldaat heeft de maarschalksstaf in zijn ransel” zou Napoleon zeggen. 

Goed onderwijs, gezondheidszorg, democratische medezeggenschap voor iedere ingezetene, sociale zekerheid, godsdienstvrijheid, gelegenheid tot sportbeoefening, tolerantie t.o.v. minderheden en andersdenkenden. Van al die mogelijkheden heeft Ziyjech terecht gebruik gemaakt. Het heeft hem – één van die zeer getalenteerd voetballers – gebracht tot waar hij nu is.

In het verleden koos zijn familie misschien daarom voor een permanent verblijf in ons land. Terecht als je dat objectief bekijkt. Ze keerden hun rug naar het land waar een absoluut monarch alle touwtjes in handen heeft. Waar geheime politie je zo van straat kan pakken. Waar je ongestraft mishandeld kan worden door iedere overheidsdienaar. Waar anders denken gevaarlijk is. Waar minderheden onder druk worden gezet. Dat West Sahara bezet houdt. Waar onvoldoende mogelijkheid tot scholing is. Waar sociale zekerheid ontbreekt. Waar sportbeoefening voor de rijken is en waar andere godsdiensten dan de Islam nauwelijks worden geaccepteerd.

In Nederland klagen veel (beroeps) Marokkanen, zoals Denk kamerlid Azarkan, over discriminatie in het land waar zij hun ongenoegen vrijuit mogen ventileren en waar de burgemeesters van Arnhem en Rotterdam, de voorzitter van de Tweede Kamer en vele voetballers als Ziyjech alle kansen hebben gegrepen, die hen geboden zijn. Een land waar de politiek correcte meerderheid binnen de media tot censuur overgaat en wegkijkt om hen niet in diskrediet te brengen; zelfs als blijkt dat 65% van de jongeren met justitie in aanraking komt en gelukzoekers o.a. uit Marokko steden onveilig maken.

Sommige Marokkanen klagen over het feit dat ze hun Marokkaanse paspoort niet kunnen inleveren. Ze willen wel, maar ze kunnen niet.  Ziyjech heeft door zijn twee nationaliteiten een kans om zijn voorkeur wel te laten zien! Voor welk land wil je voetballen? Het land waar je geboren en getogen bent en dat je alle kans heeft gegeven te worden die je bent of kies je voor het land waar je familie vandaan komt? Welk land heeft je voorkeur? Zijn keuze is duidelijk.

Voer voor psychologen en cultureel antropologen lijkt me !

Gastcolumn

Op deze plek kunt u regelmatig een nieuwe gastcolumn lezen. De columns zijn van de hand van verschillende bekende Nederlanders die op op prikkelende wijze hun mening met u delen. Leefbaar Rotterdam hoopt hiermee het politieke debat aan te moedigen.

De verschillende gastcolumnisten zijn: Maurice de Hond, Bram Peper, Ronald Sørensen, Robbert Baruch, Maarten van Rossem, Mr. A.M. Zwaneveld (Ombudsman Rotterdam), Dick Pels en André Krouwel.

Let op!

De gastcolumnisten schrijven volledig op eigen titel en niet op die van Leefbaar Rotterdam.

Andere gastcolumns

19 november 2019: De politicus van het jaar; vervolg door Ronald Sørensen
5 augustus 2019: Boerka verbod. Ga zo door! door Ronald Sørensen
19 juli 2019: Zucht…….., steun wethouder Moti door Ronald Sørensen
3 juli 2019: Inconsequente burgemeester door Ronald Sørensen
17 juni 2019: Fascistoïde door Ronald Sørensen
4 juni 2019: Verstandig besluit van wethouder Kasmi door Ronald Sørensen
22 mei 2019: Openlijk immoreel door Ronald Sørensen
14 mei 2019: De keuze van Ziyjech door Ronald Sørensen
6 mei 2019: Woede en Wrok door Ronald Sørensen
17 april 2019: Thierry heeft gelijk door Ronald Sørensen

Laatste nieuws