Home > Weblogs
Donderdag, 10 januari 2019

Socialisme!

Vanwege zijn ongenoegen over hoe het er aan toe ging in de politiek richtte Ronald Sørensen (Rotterdam, 4 mei 1947) in 2001, samen met zijn vrouw Nel, Leefbaar Rotterdam op. Na de moord op Pim Fortuyn nam Ronald het fractievoorzitterschap op zich. In juni 2011 verliet Ronald de fractie van Leefbaar Rotterdam om zijn werk voort te zetten in de Eerste Kamer voor de PVV. Deze functie vervulde hij tot juni 2015. Tegenwoordig is Ronald vaste columnist voor Leefbaar Rotterdam en zit hij in de Raad van Advies van de partij. Hij was 32 jaar lang docent biologie en geschiedenis op de O.S.G. van Borselen in Rotterdam. Tevens was hij van 2007 tot 2011 Statenlid in de provincie Zuid-Holland.
door Ronald Sørensen

Een van de zaken die mij als historicus het meest heeft verwonderd is het volkomen negeren en verzwijgen van de betekenis van de letters S in NSDAP en NSB.

Op één of andere manier wisten socialisten na de oorlog die voor hen zo belastende letter te doen verbleken. Het beleid van de partijen die die S in hun naam voerden was immers echt socialistisch. Nationaliseren banken en verzekeringen, verbieden beursspeculatie, gratis onderwijs en ziekenzorg, streven naar een auto (VW) voor iedere arbeider, door de staat verzorgde vakantie enz. enz.

Misschien ligt het verschijnsel, dat socialistische regimes altijd een zondebok nodig hebben hieraan ten grondslag. Soms lukken plannen van de bestuurlijke elite niet en dat kan natuurlijk nooit aan hen liggen dus een ander moet de schuld krijgen. NSDAP en NSB hadden het “internationale Jodendom” als vijand: de gevolgen zijn bekend. Dus mondje dicht en doen alsof je neus bloedt als je ook de naam socialistisch voert.

Des te verwonderlijker dat na de Endlösung volgende socialistische regimes onveranderlijk konden doorgaan met onderdrukken en vermoorden van hun bevolking. De Joegoslavische schrijver Djilas omschreef het als volgt: Communisten (socialisten) zijn in staat om 90% van de bevolking uit te roeien om 10% gelukkig te maken en gezegd moet worden dat Stalin, Mao, Kim II Sung en Pol Pot aardig op weg waren. Miljoenen zijn slachtoffer geworden van hun daden c.q. geldingsdrang.

In Europa hebben de socialistische staten in het zgn. Oostblok, ook het ware gezicht van hun theoretisch zo mooie ideologie laten zien. Tegenstanders van het regiem werden zonder pardon opgesloten in gevangenkampen en psychiatrische inrichtingen om te worden heropgevoed. Het ontkennen van de zegeningen van het communisme (lees socialisme) leverde een leven van ellende op. Op iedere hoek loerde de geheime politie om dissidenten aan te geven en op te pakken. Fouten kon een Oostblok regime niet maken en ging er toch iets mis – de lage levensstandaard b.v. – dan lag het uiteraard aan anderen, in dit geval het vrije Westen en het kapitalisme, dat ons naïeve bewoners in dat Westen, zonder dat we dat zelf wisten, enorm uitbuitten(sic) Om die bewering te staven werden ook regelmatig critici opgepakt en zgn. als Amerikaanse of Engelse spion veroordeeld.

Ooit op bezoek in de DDR vroeg ik een functionaris van het regiem, waarom ze zich democratisch noemde (tweede D in de naam) Het antwoord verbijsterde me: “Omdat wij de wil van het volk uitvoeren” zei hij. Ook begreep hij mijn twijfel: “Ik was immers opgegroeid in een ondemocratisch kapitalistisch land, dat het fascisme weer had omarmd” Om offensieve bedoelingen van onze kant tegen te gaan hadden ze dan ook de “anti-fascistische verdedigingswal (De Muur) moeten optrekken. Kort daarna liet hij zich weer door zijn chauffeur wegrijden (hij kon zelf de autodeur niet openen, want hij bleef wachten op iemand die het voor hem deed)

Dit alles welde bij me op toen ik het kwaadaardige stukje van de fractie voorzitter van de SP op dagblad010 las.
https://dagblad010.nl/eigen-schuld-dikke-bult-en-populistenvrees/

Onbegrijpelijk dat mensen zich na 100 jaar socialisme in de praktijk nog steeds schaamteloos socialistisch durven noemen. En onbegrijpelijk dat voormalige aanhangers van die regimes hoge posities in onze samenleving hebben verworven, zoals b.v. voorzitter van de Onderwijsraad, de SER, het VNG etc. etc.

Noot. Regimes die wij communistisch noemden, noemden zichzelf socialistisch (USSR en niet UCSR)

Gastcolumn

Op deze plek kunt u regelmatig een nieuwe gastcolumn lezen. De columns zijn van de hand van verschillende bekende Nederlanders die op op prikkelende wijze hun mening met u delen. Leefbaar Rotterdam hoopt hiermee het politieke debat aan te moedigen.

De verschillende gastcolumnisten zijn: Maurice de Hond, Bram Peper, Ronald Sørensen, Robbert Baruch, Maarten van Rossem, Mr. A.M. Zwaneveld (Ombudsman Rotterdam), Dick Pels en André Krouwel.

Let op!

De gastcolumnisten schrijven volledig op eigen titel en niet op die van Leefbaar Rotterdam.

Andere gastcolumns

5 augustus 2019: Boerka verbod. Ga zo door! door Ronald Sørensen
19 juli 2019: Zucht…….., steun wethouder Moti door Ronald Sørensen
3 juli 2019: Inconsequente burgemeester door Ronald Sørensen
17 juni 2019: Fascistoïde door Ronald Sørensen
4 juni 2019: Verstandig besluit van wethouder Kasmi door Ronald Sørensen
22 mei 2019: Openlijk immoreel door Ronald Sørensen
14 mei 2019: De keuze van Ziyjech door Ronald Sørensen
6 mei 2019: Woede en Wrok door Ronald Sørensen
17 april 2019: Thierry heeft gelijk door Ronald Sørensen
3 april 2019: Hetze jegens Baudet moet stoppen door Ronald Buijt

Laatste nieuws