Home > Weblogs
Woensdag, 01 november 2017

Rembrandt de Ploert

Vanwege zijn ongenoegen over hoe het er aan toe ging in de politiek richtte Ronald Sørensen (Rotterdam, 4 mei 1947) in 2001, samen met zijn vrouw Nel, Leefbaar Rotterdam op. Na de moord op Pim Fortuyn nam Ronald het fractievoorzitterschap op zich. In juni 2011 verliet Ronald de fractie van Leefbaar Rotterdam om zijn werk voort te zetten in de Eerste Kamer voor de PVV. Deze functie vervulde hij tot juni 2015. Tegenwoordig is Ronald vaste columnist voor Leefbaar Rotterdam en zit hij in de Raad van Advies van de partij. Hij was 32 jaar lang docent biologie en geschiedenis op de O.S.G. van Borselen in Rotterdam. Tevens was hij van 2007 tot 2011 Statenlid in de provincie Zuid-Holland.
door Ronald Sørensen

In de huidige inquisitiegolf die zo terecht de erflaters van onze beschaving treft, ontbreekt mijn inziens de naam van Rembrandt.


Bij het gebruik van zijn basismaterialen heeft Rembrandt destijds volkomen over het hoofd gezien dat de productiemethoden uiterst discutabel waren. De basis van zijn olieverf bestond uit olie die door Nederlandse bedrijven (stinkerijen) werd gewonnen uit walvisvet. De walvisvaarders - vaak afkomstig van de Waddeneilanden - hebben bijna de totale populatie Noordkapers uitgeroeid en zijn mede verantwoordelijk voor het feit dat deze schitterende dieren nu nog zeer zeldzaam zijn.

Bij de productie van de verschillende tinten rood werd gebruik gemaakt van meekrap, dat op de Zeeuwse eilanden werd verbouwd. Bij het planten en oogsten van de meekrap moesten kinderen van nog geen vier jaar al actief meedoen aan het arbeidsproces.  De boeren die op de kale zandgronden leefden, buitten de seizoenarbeiders en hun kinderen enorm uit; vaak was het loon net voldoende om schamel eten op tafel te kunnen zetten. Medische voorzieningen werden de stakkers onthouden en ze leefden in schamele hutjes of in de stal van hun werkgevers.

Voor de productie van andere organische kleurstoffen werd ook gebruik gemaakt van deze verkapte vorm van slavernij. Bij het vervaardigen van de tinten zwart en bruin gebruikte men de gedwongen arbeid van veroordeelden (een simpele diefstal werd bestraft met 10 jaar rasphuis) die het zware Ebbenhout verplicht dag in dag uit moesten raspen.

Daarnaast heeft Rembrandt vele etsen gemaakt terwijl hij kon weten dat in de kopermijnen onder mensonwaardige omstandigheden 7 dagen per week minimaal 14 uur gewerkt werd. De mijnwerkers die niet omkwamen bij gruwelijke ongelukken, haalden gemiddeld door het koperstof in hun longen de dertig jaar niet.

Het portret van twee donkere mannen (zie onder) dat Rembrandt schilderde toont weinig medeleven met deze twee ontheemde zeelui, die net aan slavernij ontsnapt waren. Slavernij was verboden op Nederlandse bodem, maar een uitkering of warm welkom zat er destijds evenmin in. Keihard schildert hij hun verwarring en angst, maar in de bronnen staat niet dat hij zich ook over hen heeft ontfermd of welkom heeft geheten.

Weer een ander licht op de persoon Rembrandt werpt zijn schilderij “De anatomische les van professor Tulp “(zie onder) Waarschijnlijk behoorde hij tot de personen, die zich tegen betaling luguber verlustigde aan het ontleden van een lijk; een verwerpelijke tijdverdrijf in die tijd. Verwerpelijk omdat de overledene geen toestemming had gegeven: het betrof een arme drommel, die na een tweede of derde diefstal en vaak na marteling was opgeknoopt.

Een gruwelijke gewoonte, waar ook weer volgens betrouwbare bronnen, onze belangrijkste schilder nimmer openlijk kritiek op heeft geleverd. Sterker nog zijn precieze weergaven van executies, zoals in zijn tekening de onthoofding van Johannes, wekt het vermoeden dat hij zich in de menigte schaamteloos en zonder enig teken van verzet heeft staan vergapen (verlustigen?) aan het leed dat anderen op het schavot werd aangedaan.

Verder moet me van het hart dat Rembrandt veel portretten heeft gemaakt van personen die gezien hun levenswandel weinig ophadden met democratische besluitvorming en die zich verrijkten met overzeese handel. Uiteraard ten koste ging van de eenvoudige bevolking aldaar, hoewel de rijkeren overzee profiteerden helaas ook mee (Multatuli!)

Kortom : Rembrandt is een dubieuze wegkijker geweest, die zich op geen enkele wijze heeft verzet tegen de misstanden van zijn tijd. Ik wil dat iedereen die om welke reden zijn naam gebruikt, zich daarvan bewust is. Ook lijkt het me zeer deugdzaam om onder al zijn werken, die we met zoveel trots tentoonstellen, een bordje plaatsen met bovenstaande kanttekeningen.

p.s. Uiteraard maak ik graag van de gelegenheid gebruik om me nogmaals te verontschuldigen voor het onheil dat mijn voorouders in het verleden hebben veroorzaakt. Met name het plunderen van Dorestad in 834 en wederom in 863 n. Chr. drukt als een molensteen op mijn geweten.

http://www.geheugenvannederland.nl/en/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=MAU01%3A0685

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_anatomische_les_van_Dr._Nicolaes_Tulp

https://www.google.nl/search?q=Rembrandt+De+onthoofding+van+Johannes&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj5-I-uvZrXAhXBcBoKHfnyBSYQsAQINw&biw=1920&bih=985

Gastcolumn

Op deze plek kunt u regelmatig een nieuwe gastcolumn lezen. De columns zijn van de hand van verschillende bekende Nederlanders die op op prikkelende wijze hun mening met u delen. Leefbaar Rotterdam hoopt hiermee het politieke debat aan te moedigen.

De verschillende gastcolumnisten zijn: Maurice de Hond, Bram Peper, Ronald Sørensen, Robbert Baruch, Maarten van Rossem, Mr. A.M. Zwaneveld (Ombudsman Rotterdam), Dick Pels en André Krouwel.

Let op!

De gastcolumnisten schrijven volledig op eigen titel en niet op die van Leefbaar Rotterdam.

Andere gastcolumns

17 januari 2020: Vrouwe Justitia bedrijft politiek door Ronald Sørensen
8 januari 2020: Naschoppen, soms kan je niet anders door Ronald Sørensen
23 december 2019: Scheld en sis er maar lekker op los door Ronald Sørensen
3 december 2019: Vals Behang door Ronald Sørensen
19 november 2019: De politicus van het jaar; vervolg door Ronald Sørensen
5 augustus 2019: Boerka verbod. Ga zo door! door Ronald Sørensen
19 juli 2019: Zucht…….., steun wethouder Moti door Ronald Sørensen
3 juli 2019: Inconsequente burgemeester door Ronald Sørensen
17 juni 2019: Fascistoïde door Ronald Sørensen
4 juni 2019: Verstandig besluit van wethouder Kasmi door Ronald Sørensen

Laatste nieuws