Home > Weblogs
Donderdag, 31 augustus 2017

De heler en de dief

Vanwege zijn ongenoegen over hoe het er aan toe ging in de politiek richtte Ronald Sørensen (Rotterdam, 4 mei 1947) in 2001, samen met zijn vrouw Nel, Leefbaar Rotterdam op. Na de moord op Pim Fortuyn nam Ronald het fractievoorzitterschap op zich. In juni 2011 verliet Ronald de fractie van Leefbaar Rotterdam om zijn werk voort te zetten in de Eerste Kamer voor de PVV. Deze functie vervulde hij tot juni 2015. Tegenwoordig is Ronald vaste columnist voor Leefbaar Rotterdam en zit hij in de Raad van Advies van de partij. Hij was 32 jaar lang docent biologie en geschiedenis op de O.S.G. van Borselen in Rotterdam. Tevens was hij van 2007 tot 2011 Statenlid in de provincie Zuid-Holland.
door Ronald Sørensen

Het opstappen van een fractielid kwam als een donderslag bij heldere hemel of als een bliksemflits in een slechts door een halve maan verlichte nacht.

In onze fractie was plaats ingeruimd voor een representant van een groep Rotterdammers, die zich over het algemeen laat leiden door vooroordelen en waarvan de jeugd voor 65% in aanraking komt met justitie (CBS 2012).

Bij het voorgesprek had hij zich flink afgezet tegen zijn omgeving en vooral de beslotenheid ervan benadrukt. Dus iemand uit die groep in de fractie leek voor sommigen een kans om de vicieuze cirkel van wantrouwen te doorbreken, temeer daar hij vanuit de praktijk wist dat wij niet op afkomst letten en iedereen helpen.

Vanaf het begin liep het stroef. Van een oud-leerling vernam ik dat hij veel kritiek kreeg van geloofsgenoten. Hij bevestigde dat zelf ook in een interview met de NRC (nooit kopen, alleen lenen). Zijn politieke keuze bezorgde hem vijanden die - zo zeg ik er bij - niet op de feiten letten, maar op afkomst en die kortzichtige vooroordelen over andersdenkenden voor waarheid aannemen.

Daarbij maakte hij eigenlijk zijn aanvankelijke idee niet echt waar; zelden was hij op pad en nimmer gaf hij aan hoe de kloof kon worden gedicht. Eigenlijk moet je dan je consequenties trekken en opstappen, maar het salaris van een raadslid is voor het alleen bijwonen van twee á drie raadsvergaderingen per maand riant te noemen. Dat hij weinig deed als raadslid had ook te maken met de kritiek uit eigen kring; daar heeft men het oordeel al klaar voor er iets gebeurd is. Daden en resultaten zijn irrelevant als het om het beoordelen van criticasters gaat.

Ook de dief merkte tot zijn verbijstering, dat de mensen die hem in hun politieke kring hadden toegelaten, vriendelijk bejegenden en vertrouwen schonken, in zijn eigen omgeving vooral als islamofoben en xenofoben werden gezien. En dat zijn aanvankelijke tegenwerpingen, gebaseerd op zijn eigen ervaringen en de dagelijkse praktijk, woede en zelfs bedreigingen opriepen. Dan houd je je mond, valt niet op en incasseert je riante raadsvergoeding.

Die situatie duurde voort - salaris ontvangen voor helemaal niets doen – tot de heler in beeld kwam: Hij verzon een list, verblind van haat jegens iedereen, zijn profeet ontmaskert en Westerse waarden hoger inschat dan de Middeleeuwse waarden die uit zijn religie voortkomen. 

Hij zocht contact met de dief en schetste hem de situatie die zou ontstaan na de verkiezingen. De dief zou zijn inkomen kwijt zijn en alleen de hoon en de haat uit eigen kring zou blijven. In geval van anders denken is de houding van zijn geloofsgenoten huiveringwekkend. Eigenlijk staat op afval de doodstraf volgens de regels van hun profeet en kiezen voor Leefbaar Rotterdam wordt bijna als afval gezien.

Er was, zo schetste de heler, slechts één optie: verraad en diefstal van de mensen die hem hun vertrouwen geschonken hadden. Die door hem in hun midden op te nemen echt een poging hadden gedaan de kloof tussen de burgers van onze stad te dichten. Waarschijnlijk heeft het filmpje van Leefbaar Rotterdam, waar de dief nog vrolijk aan meedeed, de deur bij de heler dichtgedaan.

“Nu overstappen, want anders blijf je met de gebakken peren zitten” of zoiets zal hij gezegd hebben. Kortom: nu verraad plegen en stelen!

Natuurlijk had de dief ook gewoon de optie om te stoppen, maar de heler wilde meer. Na overleg besloot de dief maar over te stappen naar de partij van de heler. Het mes sneed aan twee kanten: hij hield zijn salaris en kon zijn naam in eigen kring zuiveren. De mening van de mensen die hem vertrouwd hadden vond hij minder belangrijk. Hij stapte over.

Aan de hand van de heler, die bij ieder mediaoptreden als een soort inquisiteur naast hem stond, verklaarde hij stuntelig en onwennig van partij te wisselen om de brug tussen de verschillende bevolkingsgroepen te willen dichten. Hij wilde dat in samenwerking met de heler vooral doen door 59.505 Rotterdamse kiezers respectvol te bedriegen en te bestelen. 

De dief zit dus nu met de stemmen van Leefbaar Rotterdam bij Nida, de partij die de kiezers van Leefbaar Rotterdam veracht. En de heler maakt zijn reputatie ook waar, want de fractievergoeding, die de gemeente aan de dief geeft, gaat ook naar Nida. Dus geld, dat ten bate van onze kiezers gebruikt dient te worden, wordt nu gebruikt om diezelfde kiezers voor racisten uit te maken. De heler maakt er – vandaar zijn naam – graag gebruik van. 

O, en de fractieleden, medewerkers en kiezers van onze club mogen die hun ervaring ventileren met benoeming van het gebeurde? 

Ik zou het vooral doen. Feiten liegen niet. Noem gewoon man en paard, dief en heler en de omgeving waar ze vandaan komen. Zelfs het AD doet dat tegenwoordig!

Gastcolumn

Op deze plek kunt u regelmatig een nieuwe gastcolumn lezen. De columns zijn van de hand van verschillende bekende Nederlanders die op op prikkelende wijze hun mening met u delen. Leefbaar Rotterdam hoopt hiermee het politieke debat aan te moedigen.

De verschillende gastcolumnisten zijn: Maurice de Hond, Bram Peper, Ronald Sørensen, Robbert Baruch, Maarten van Rossem, Mr. A.M. Zwaneveld (Ombudsman Rotterdam), Dick Pels en André Krouwel.

Let op!

De gastcolumnisten schrijven volledig op eigen titel en niet op die van Leefbaar Rotterdam.

Andere gastcolumns

5 augustus 2019: Boerka verbod. Ga zo door! door Ronald Sørensen
19 juli 2019: Zucht…….., steun wethouder Moti door Ronald Sørensen
3 juli 2019: Inconsequente burgemeester door Ronald Sørensen
17 juni 2019: Fascistoïde door Ronald Sørensen
4 juni 2019: Verstandig besluit van wethouder Kasmi door Ronald Sørensen
22 mei 2019: Openlijk immoreel door Ronald Sørensen
14 mei 2019: De keuze van Ziyjech door Ronald Sørensen
6 mei 2019: Woede en Wrok door Ronald Sørensen
17 april 2019: Thierry heeft gelijk door Ronald Sørensen
3 april 2019: Hetze jegens Baudet moet stoppen door Ronald Buijt

Laatste nieuws