Home > Weblogs
Vrijdag, 23 september 2016

Oorzaken van de multiculturele ellende

Vanwege zijn ongenoegen over hoe het er aan toe ging in de politiek richtte Ronald Sørensen (Rotterdam, 4 mei 1947) in 2001, samen met zijn vrouw Nel, Leefbaar Rotterdam op. Na de moord op Pim Fortuyn nam Ronald het fractievoorzitterschap op zich. In juni 2011 verliet Ronald de fractie van Leefbaar Rotterdam om zijn werk voort te zetten in de Eerste Kamer voor de PVV. Deze functie vervulde hij tot juni 2015. Tegenwoordig is Ronald vaste columnist voor Leefbaar Rotterdam en zit hij in de Raad van Advies van de partij. Hij was 32 jaar lang docent biologie en geschiedenis op de O.S.G. van Borselen in Rotterdam. Tevens was hij van 2007 tot 2011 Statenlid in de provincie Zuid-Holland.
door Ronald Sørensen

De ellende die zich nu heeft gemanifesteerd in Zaandam en die de ogen van het geitenwollensokken-proletariaat van politiek correct Nederland in ieder geval tijdelijk heeft geopend, is natuurlijk een zeer veel voorkomend verschijnsel dat zich de laatste dertig jaar ons land in steeds hevigere mate manifesteert. In veel wijken in de grote steden en in Ede, Gouda, Culemborg etc. zijn grote groepen - meestal moslimjongeren - die zich misdragen. Het grote verschil met Zaandam is dat die idioten zelf voor het bewijsmateriaal van hun ziekelijke en discriminatoire gedrag zorgen. In hun kringen is het misdragen al zo ingeburgerd, dat ze trots hun heldendaden laten zien.

Uiteraard zijn de maatregelen die genomen zijn niet genoeg en had alleen Geert Wilders de juiste oplossing: het Nederlandse paspoort afpakken en als ongewenst vreemdeling de grens over. Je hoeft het maar één keer te doen; het hele proces op Youtube en kijken waar het schip strandt. Dat geeft ook de Nederlanders weer een beetje het rechtvaardigheidsgevoel terug.

Verder dienen de sociaal wetenschappers in ons land nu eens nuttig werk te gaan doen. Ze moeten hun (meestal rood gekleurde) bril afzetten, de problemen inventariseren en met oplossingen komen.
Prof. Ruud Koopmans heeft al een schokkend onderzoek gedaan, maar daar is natuurlijk door de politiek correcte politiek niets mee gedaan! (1.) Sterker nog, hij werd zelfs in het beklaagdenbankje gezet: slecht onderzoek en islamofoob natuurlijk (2.)

Omdat sociale wetenschap bedrijven in ons land een lucratieve linkse hobby is, wordt het dus tijd dat er vanuit een andere hoek naar oplossingen gezocht wordt, want wie de voorspelling van Pim nog op zijn netvlies heeft (3.) weet dat ze al jaren wegkijken en dat de boodschapper is omgebracht.

Wat zijn de oorzaken?

1. Religie. In 1997 publiceerde Pim al zijn boekje over de islamisering van ons land. Zijn belangrijkste bezwaar is de intolerantie ten opzichte van andersdenkenden in die kring. Dat wordt openlijk in moskeeën gepropageerd. De islam deelt de mensheid in in klassen: mannen en vrouwen, gelovigen en ongelovigen (kafir), waarbij gelovige mannen het beste zijn. Liegen en bedriegen tegen die inferieure ongelovigen - zoals agenten - is toegestaan (takkya), evenals het gebruiken van geweld (djihad). Als je opgroeit met zo’n wereldbeeld, dan leef je als superieur in een wereld vol inferieure mensen aan wiens regels je je niet hoeft te storen. Die mag je lastigvallen en bedreigen. Voeg er aan toe dat het voorbeeld voor iedere moslim Mohamed is: een massamoordende slavenhandelaar met vele vrouwen, waaronder Aïsha van negen jaar, en het wereldbeeld is duidelijk.
 
2. De ouders geven hun kinderen opvoeding in het kader van hun religie. In huis gelden andere regels dan buitenshuis. In huis zijn moeder en zusters ondergeschikt aan hun vader en broers (zag ooit een leerling die zich in de kantine liet bedienen door zijn zus!). Ouders zien niets in assimilatie en kijken dag in dag uit naar tv uit eigen land. Daarbij willen ze vrijwel allemaal – met behoud van sociale zekerheden – uiteindelijk weer remigreren. De kinderen wordt duidelijk gemaakt dat op straat de politie dient te handhaven en dat zij daar niets mee te maken hebben. Het enige dat buiten niet mag is de familienaam te grabbel gooien, vandaar dat veel meisjes sowieso amper naar buiten mogen, tenzij ze een hoofddoek dragen of onder toezicht van een mannelijk familielid staan. Verder dienen op straat ook de basisregels van de religie te worden uitgedragen. Kortom: er is veel sociale controle (4.)

3 . Landen als Marokko en Turkije is er alles aan gelegen om de banden met hun landgenoten in het Westen zo goed en sterk mogelijk te houden. Ze zorgen voor vele noodzakelijke deviezen die noodzakelijk zijn voor de opbouw en economie in die landen. De economische opmars van Turkije onder Erdogan is zo te verklaren. Ook kan veel crimineel geld via het thuisland worden witgewassen.
Logisch dat die landen via speciale tv-uitzendingen en staatsimams de banden willen versterken en vakanties in het thuisland aanmoedigen (je mag het één en ander smokkelen).

4. Gebrek aan inlevingsvermogen bij politici en wetshandhavers. Al vanaf het begin van de immigratie heeft de bestuurlijke elite het probleem onderkend en de verkeerde maatregelen genomen om de problemen die ontstonden door het gebrek aan integratie te bestrijden. De eerste islamitische gastarbeiders konden totaal niet omgaan met de vrije mentaliteit van Nederlandse vrouwen. Dit leidde tot onrust (rellen in de Afrikaanderwijk) en in plaats van met harde hand te handhaven, introduceerde de overheid de gezinshereniging in de hoop dat zo de erotische spanningen binnenskamers konden worden gereguleerd.

Zo is het blijvend gegaan. Door gebrek aan kennis is er voortdurend geschipperd en goedgepraat: “Geef het zijn tijd. Op den duur worden alle problemen vanzelf opgelost. Iets dat in allochtone kring als zwakte wordt gezien en dat het eigen gelijk aangeeft. Een voorbeeld van een andere mentaliteit is een leerling die mij ooit vertelde dat je in Nederland misdaden mag plegen als je onder de 18 bent. Je wordt immers amper gestraft. Dat politici en zelfs de politie niet kunnen handhaven terwijl ze de problemen kennen (kutmarokkanen van Oudkerk) komt ook door de slachtofferrol die de nieuwkomers – waarschijnlijk tot hun eigen verbazing – kregen. Gastarbeiders die vrijwillig kwamen waren plotsklaps slachtoffers van het grootkapitaal. Je tegen hen verzetten of een opmerking geven over hun totaal andere maatschappelijke visie werd al snel discriminatie. Vandaar dat Fortuyn zo fulmineerde tegen artikel 1 van de grondwet, dat de vrijheid van meningsuiting overvleugelde.

5. De rol van de verzetslieden na de oorlog. Door ridicuul cultuurrelativisme ontstond binnen de bestuurlijke elite een subgroep die voortdurend riep dat wij slechte ex-kolonialen de oorzaak van de mondiale ellende waren. Plotsklaps bleken hardwerkende Rotterdammers eigenlijk discriminatoire ploerten als ze hun mening gaven over de situatie in hun leefomgeving. Gevolg: monddoodheid bij Nederlanders die problemen met de multiculturele samenleving ondervonden en bij minderheidsgroepen het gevoel dat ze dus echt geslachtofferd worden. Ze werden in die waan geholpen door zogenaamde anti-discriminatie bureaus waar medewerksters met hoofddoek bepalen wie er wel en niet discrimineert. De uitkomst is duidelijk. Top-hypocriet C.T. van RADAR kwam onlangs op tv uitleggen dat Turken ook onderling discrimineren. Dat ze al dertig jaar een – laat ik het voorzichtig zeggen – idee van superioriteit ten opzichte van anders gelovigen hebben.
Het leidt tot een verknipt wereldbeeld waarbinnen een mishandelde scheidsrechter kan worden aangeklaagd , omdat hij - je gelooft het niet - de profeet beledigd heeft.

Resumerend: we zitten met een probleem dat zich niet één, twee, drie laat oplossen en waar minimaal een generatie overheen zal gaan. Wat we wel kunnen doen is keihard handhaven en het gevoel van eigenwaarde onder de Nederlandse bevolking terugwinnen. Schakel desnoods delen van het leger in. Dat tuig uit Zaandam had allang in het vliegtuig richting de islamitische heilstaat moeten zitten, samen met die glas en eieren gooiende proleet erbij. Heropvoeden wordt moeilijk, dat blijkt ook uit het feit dat de 2e, 3e en 4e generatie fanatieker anti-Nederlands is dan de 1e generatie.

Nederland is een rechtsstaat en dat kan snel en adequaat handelen tijdelijk in de weg staan. Wetten kunnen echter worden aangepast. Pak bijvoorbeeld een heel oude en oer-Nederlandse gewoonte weer op: verbanning! Misdragen? Sorry, je hebt hier helemaal niets te zoeken. Dus niet : als het je niet bevalt, dan rot je maar op. Maar: Je bevalt ons niet, dus opgerot!

1. https://www.groene.nl/artikel/het-blijft-angstwekkend-stil
2. http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/4094453/2015/07/04/Moslimonderzoek-rijp-voor-vuilnisbak.dhtml
3. https://www.youtube.com/watch?v=deTKmGGZPWc
4. http://nieuws.tpo.nl/2016/09/18/30-procent-moslims-frankrijk-verwerpt-seculiere-wetten/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=91

Gastcolumn

Op deze plek kunt u regelmatig een nieuwe gastcolumn lezen. De columns zijn van de hand van verschillende bekende Nederlanders die op op prikkelende wijze hun mening met u delen. Leefbaar Rotterdam hoopt hiermee het politieke debat aan te moedigen.

De verschillende gastcolumnisten zijn: Maurice de Hond, Bram Peper, Ronald Sørensen, Robbert Baruch, Maarten van Rossem, Mr. A.M. Zwaneveld (Ombudsman Rotterdam), Dick Pels en André Krouwel.

Let op!

De gastcolumnisten schrijven volledig op eigen titel en niet op die van Leefbaar Rotterdam.

Andere gastcolumns

14 mei 2019: De keuze van Ziyjech door Ronald Sørensen
6 mei 2019: Woede en Wrok door Ronald Sørensen
17 april 2019: Thierry heeft gelijk door Ronald Sørensen
3 april 2019: Hetze jegens Baudet moet stoppen door Ronald Buijt
3 april 2019: Volkomen van de pot gerukt door Ronald Sørensen
26 maart 2019: Gevaar van de jaren 30 en docenten van nu door Ronald Sørensen
21 maart 2019: Hoe halen ze het in hun openbare hoofd? door Ronald Sørensen
15 maart 2019: Inspiratiebron van Rutte ! door Ronald Sørensen
6 februari 2019: Een lek in Rotterdam door Ronald Sørensen
24 januari 2019: Wapens inleveren zonder straf: Hardleersheid door Ronald Sørensen

Laatste nieuws