Woensdag, 03 augustus 2016

Fethullah Gülen


In de laatste klas VWO moesten mijn leerlingen een scriptie inleveren als onderdeel van het schoolonderzoek. De beoordeling was uiteraard subjectief, daarom liet ik collega’s soms meelezen!
Ik heb nog steeds spijt dat ik een scriptie over Walt Disney ooit als te weinig historisch afkeurde. Mijn leerlinge had haar onderwerp ook niet aan me voorgelegd c.q. met me besproken. Later ging ik dat eisen, omdat ik genoeg kreeg van werkstukken over het Ottomaanse Rijk, de val van Constantinopel, het leven van Mohamed en/of de Islam. Ik verbood het op een gegeven moment, omdat ik de bronnen niet kon lezen en derhalve de inhoud van de scripties niet kon controleren. Alleen Nederlandse of Engelse bronnen dus.

Een andere reden was het feit dat ik een veelgebruikte Turkse bron door een Armeense en een Turks Alevitische leerling had laten beoordelen c.q. gedeeltelijk vertalen. Een soort werkstuk over historiografie.  De schrik sloeg me om het hart toen ik het las: Bloed en bodem theorie in optima forma. Ik was op het idee gekomen omdat tijdens een les een leerling beweerde dat de Kozakken, die de ruggengraat vormden van het Russische leger dat Napoleon versloeg, eigenlijk ook gewoon Turken waren! Toen hij een jaar later met een werkstuk over 1453 kwam, vroeg ik hem wat er met de inwoners van het toen gevallen Constantinopel was gebeurd? “Die zijn allemaal moslim geworden meneer”. Toen ik hem op een Nederlandse bron wees, kwam hij verontrust terug en zei “Ze zijn allemaal vermoord meneer”.  Een dag later kwam hij weer bij me terug en vertelde gerustgesteld, dat de Nederlandse bron vals was; dat had hij in de Turkse bibliotheek aan de Diergaardesingel gehoord. Vanaf dat moment dus geen boeken meer uit die bibliotheek die een centrum van Gülen bleek te zijn.

Dus midden in onze stad bestaan al decennia centra waarin Turkse kinderen werd geleerd dat ze superieur zijn en dat de islam uiteindelijk zal winnen. Daarbij wordt ook openlijk getwijfeld aan het “Turkzijn” van Koerden en Alevieten. Vele van deze instituten in onze stad verspreiden nationalistische en extreemrechtse boodschappen en worden daarbij soms zelfs gesteund met subsidie (noot 1 &2). Erdogan en Gülen waren toen overigens nog dikke vrienden. Ook logisch omdat ze er vrijwel dezelfde ideeën op na hielden. De reden waarom Gülen toch altijd de bescherming van het vervloekte vrije Westen bleef zoeken – net als destijds Ayatollah Ghomeini – bleef duister, maar is nu duidelijk.

Veel Turken zijn opgegroeid met het gedachtengoed van Gülen en pas nadat enkele rechters een onderzoek zijn gaan doen naar corruptie binnen de AK partij van Erdogan kwam het tot een openlijke breuk tussen beide extreme Turken. Daarnaast steunt Erdogan de moslimbroeders (Noot 3) waar Gülen niets van moet hebben omdat het broederschap zich teveel richt op andere landen dan Turkije. Op zich ook niet zo’n merkwaardig fenomeen binnen het herlevende Ottomaanse rijk die broederstrijd tussen twee nationalisten. Tot in de 17e eeuw was het binnen het Ottomaanse Rijk min of meer de gewoonte dat de sultan zijn broeders, potentiële troonopvolgers en dus concurrenten, liet ombrengen. Daarnaast steunden de sultans, net als Erdogan doet, op de Islam als bindmiddel.

Het is dus of je door de kat of door de hond gebeten wordt; het is allebei niet prettig. De Gülen aanhangers in ons land schreeuwen nu moord en brand, maar qua ideologie en intentie verschillen ze niet zo heel veel met de AK partij van Erdogan. Ik denk dat na de grote zuiveringen Erdogan zijn hand over het hart strijkt en de gewone aanhangers van Gülen gratie verleend en incorporeert in zijn eigen partij.

Toch zal dan de vrede niet getekend zijn want de volgende confrontatie kondigt zich al aan. De strijd tussen Turkse Nederlanders en Turken die in Nederland wonen.

Noot 1.
http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/rotterdam_spant_kroon_met_23_guelen-studiehuizen
Noot 2.
http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/onderwijs_turkse_macht_via_het_onderwijs
Noot 3.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moslimbroederschap

Bij de noten1 & 2.  Komen van de Leefbaar Rotterdam site, maar bevatten via links andere niet politieke bronnen.

Weblog van Ronald Sørensen

Ronald was fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam van 2002-2009 en raadslid van 2009-2011. Ronald is nu senator voor de PVV in de eerste kamer. Klik hier om meer over Ronalds Noorse achtergrond te lezen.

Eerder verschenen in dit weblog

1 november 2017
Rembrandt de Ploert
3 augustus 2016
Fethullah Gülen
15 juni 2011
Bedankt

Laatste nieuws