Home > Weblogs
Maandag, 25 januari 2016

Kabinet schat instroomcijfers bewust lager in


Vorige week lekte via Nieuwsuur naar buiten dat ambtenaren van het Ministerie van Veiligheid en Justitie serieus rekening houden met een asielinstroom van maar liefst 93.600 voor 2016.

Omdat het Kabinet tot nog toe steevast communiceerde dat het beleid en de begroting zijn afgestemd op hetzelfde aantal als in 2015 van 58.000 sloeg dit cijfer in als een bom. Op verzoek van Mona Keijzer (CDA) stuurde staatssecretaris Dijkhoff een brief naar de Kamer waarin het cijfer van 93.600 wordt toegelicht.

Wie de brief aan de Kamer bestudeerd kan niet anders dan concluderen dat de kans op een instroom van 93.600 veel waarschijnlijker is dan die van 58.000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kun je uitgaan van 58.000 als nu al vaststaat dat zowel het aantal nareizigers als de herhaalde asielaanvragen ruim zullen verdubbelen van respectievelijk 12.000 naar minimaal 25.600 en van 2.000 naar 5.000? Dit is namelijk een vaste formule gebaseerd op de instroom van het voorgaande jaar.

Wanneer je dus uitgaat van 58.000 moeten de eerste aanvragen (nieuwe asielzoekers) fors gaan dalen. Immers: Je zit zonder dat er ook maar één nieuwe asielzoeker naar Nederland is gekomen al boven de 30.000 aan nareizigers en herhaalde aanvragen. In het gepresenteerde plaatje van Dijkhoff zouden er dus nog ‘slechts’ 27.000 nieuwe asielaanvragen gaan plaatsvinden in 2016. Een daling van ruim 40% ten opzichte van de instroom van 2015.

Hoe realistisch is dat de nieuwe instroom (1e aanvragen) dit jaar met 40% gaat dalen t.o.v. 2015? Die kans lijkt uitgesloten. Op 1 september 2015 stond de teller voor dat jaar ‘pas’ op 25.000. De instroom van de laatste vier maanden van 2015 was dus fors hoger dan de eerste acht maanden (gemiddeld 8.250 tegen gemiddeld 3.150 per maand).

In 2015 kwam in Nederland de instroom pas medio augustus echt op gang om in september en oktober uit te groeien tot de hoogste ooit in Nederland binnen een maand. In november en december daalden de aantallen weliswaar maar dit heeft vooral te maken met de winter en waren voor dit jaargetijde nog steeds ongekend hoog.

In 2016 is de instroom de eerste weken al direct veel hoger dan in 2015. Deze ligt nu rond de 500 a 600 per week tegen ongeveer 100 per week in januari 2015. Dus terwijl de instroom momenteel 6x hoger is dan in 2015 gaat het kabinet uit van een verlaging van de instroom van 40%. Dit valt bijna niet serieus te nemen.

Er zijn vier scenario’s uitgewerkt (zie figuur 2): Het kabinet gaat in haar begroting en in haar communicatie uit van het Scenario MIDDEN (58.000) terwijl het zelf aangeeft dat het scenario HOOG (93.600) het meest waarschijnlijk is en het scenario EXTREEM HOOG (120.000) bijna even waarschijnlijk is als het scenario MIDDEN. Toch communiceert en begroot het Kabinet dat men uitgaat van een instroom volgens scenario MIDDEN.

Het CBS ging op 18 december in ieder geval uit van een instroom van 70.000 in 2016 zo valt te lezen op hun website:
In 2016 zullen er naar verwachting 240 duizend immigranten in de Nederlandse bevolking bij komen. Een belangrijk deel daarvan (70 duizend) is asielmigrant.

Hier moet haast een politiek motief achter zitten. Anders had Dijkhoff alle scenario’s wel uit zichzelf aan de Kamer gestuurd en toegelicht waarom het Kabinet koos voor het zogenaamde MIDDEN scenario. Al vanaf september 2015 roept Zijlstra herhaaldelijk dat het maximum wat wij als land kunnen dragen voor de VVD in zicht komt (zonder aan te geven wat dat maximum volgens hem is). De VVD wil blijkbaar in een pre-verkiezingsjaar koste wat het kost vermijden dat het beeld ontstaat dat de instroom wederom fors zal toenemen. Dat zou namelijk betekenen dat in het vierde achtereenvolgende jaar dat dit kabinet regeert de instroom fors toeneemt:

2013 15.000 asielzoekers
2014 24.000 asielzoekers (+ 60%)
2015 58.000 asielzoekers (+142%)
2016 93.600 asielzoekers (+63%) en tov 2013 + 530%  tov 2013

Uit beantwoording van Kamervragen uit voorjaar 2015 weten we dat een gemiddelde asielzoeker de overheid ongeveer 36.600 per jaar kost. Ook qua kostenpost voor de begroting maakt het dus veel geld uit. 3.000 extra asielzoekers die een heel jaar in Nederland verblijven kosten 100 miljoen euro. Het verschil tussen 58.000 en 93.600 is liefst 35.600 extra asielzoekers. Als je er van uitgaat dat de gemiddelde asielzoeker per1 juli in Nederland komt praat je al snel over 700 miljoen euro extra op de begroting en lopen de totale kosten aan de asielstroom in de miljarden (denk ook aan uitkeringen en huisvesting voor statushouders, afdracht aan EU pakket met Turkije en toegezegde extra opname van duizenden asielzoekers uit Griekenland en Italië).

Los van hoe je in het asieldebat staat moeten drie zaken volstrekt helder zijn:
• Partijpolitieke afwegingen mogen niet prefereren boven de waarheid
• Zowel de Kamer als de bevolking heeft recht op de meest waarschijnlijke cijfers en niet op de gewenste cijfers
• Als de cijfers niet gelekt waren aan Nieuwsuur hadden de diverse scenario’s nooit openbaar geweest.

Het komt de geloofwaardigheid van het Kabinet als geheel en die van Dijkhoff in het bijzonder in ieder geval niet ten goede.

Weblog Ronald Buijt

Ronald Buijt is als raadslid voor Leefbaar Rotterdam nauw betrokken bij alle onderwijs portefeuilles. Daarnaast is hij voorzitter van de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen en campagneleider voor de gemeenteraads- verkiezingen van 2014.

Eerder verschenen in dit weblog

7 december 2012
Het moet afgelopen zijn!

Laatste nieuws