Home > Weblogs
Vrijdag, 06 september 2013

Geef Odfjell lucht


Staatssecretaris WiIma Mansveld (Milieu) liet donderdag weten ''onaangenaam verrast'' te zijn door de onthulling van Odfjell dat elf oude incidenten destijds niet zijn gemeld. Andere Haagse partijen deden vervolgens ook een duit in het zakje, maar de landelijke politiek doet momenteel meer kwaad dan goed met dit nieuwe krakeel rond Odfjell. De informatie die nu naar buiten komt, heeft betrekking op incidenten uit het verleden. Het bedrijf laat weten dat er waarschijnlijk elf incidenten niet correct zijn gemeld en er wellicht rapporten zijn vernietigd. Dat is, zacht gezegd, niet fraai, maar dit kan voor ingewijden nooit als een verassing komen. De nieuw aangestelde directeur heeft vanaf dag één gezegd schoon schip te willen maken en daar horen deze onthullingen nu eenmaal bij. De directeur heeft herhaaldelijk gezegd dat hij verbijsterd was over hetgeen hij aantrof bij Odfjell, maar dat hij alles op alles ging zetten om het tij te keren. Zijn reputatie staat op het spel.

Toen het dossier Odfjell begon te spelen, waren er maar weinig partijen die de kant van Leefbaar en GroenLinks kozen bij de oproep om door te pakken en Odfjell te sluiten vanwege onaanvaardbare veiligheidsrisico’s. Inspectiediensten, gemeentelijke en provinciale bestuurders en ministers keken aanvankelijk de andere kant op. Leefbaar Rotterdam had destijds al veel informatie van klokkenluiders dat de veiligheidssituatie onverantwoord was. Dat kwartje viel toen maar op weinig plaatsen; het viel wel overal in juli 2012, toen inspectiediensten daadwerkelijk op het terrein de blusinstallaties afkeurden en veel opslagtanks gebreken vertoonden.

Met het complete plaatje heeft vervolgens praktisch de volledige gemeenteraad zich achter een plan van Leefbaar geschaard. Een plan dat Odfjell een laatste kans biedt, maar met een 100% toezicht door een onafhankelijke veiligheidsinspecteur die rapporteert aan de raad en DCMR. De Rotterdamse raad kijkt vooruit en heeft randvoorwaarden gecreëerd voor een veilige doorstart en stelt zo een voorbeeld voor de hele sector. Odfjell heeft deze kans met beide handen aangepakt en breekt op dit moment op ongekende wijze met zijn dubieuze veiligheidsverleden. Het bedrijf investeert tientallen miljoenen in een veiligheidsmetamorfose waar veel andere spelers in het havengebied een voorbeeld aan mogen nemen.

Er zijn in het havencomplex nog legio oude versleten terminals waar veel mis is, bij andere bedrijven. Laat de landelijke politiek zich druk maken om die andere terminals, maar vooral ook om de schmierende inspectiediensten en bestuurslagen die elkaar voor de voeten lopen. Zo heeft de dienst DCMR na het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zich wederom belachelijk gemaakt door onzorgvuldig handelen en een rechtszaak te verliezen tegen Odfjell. Er zijn nogal wat partijen met boter op het hoofd; DCMR, Gemeente, Veiligheidsregio, Provincie, ILT en rijkswaterstaat hebben keihard gefaald in meer dan 10 jaar van ‘onderhandelingstoezicht’ en gedogen van onveilige situaties.

Dat is de klus waar we in Rotterdam voor staan; een mentaliteitsverandering van de hele industrie. De focus van staatssecretaris van Milieu, Wilma Mansveld moet elders zijn. De overheid lijkt op voorhand weinig te gaan doen aan een mentaliteitsverandering bij haar eigen diensten en bestuurslagen. Dit kabinet omzeilt zorgvuldig het overheidsfunctioneren dat in achtereenvolgende rapporten genadeloos afgestraft wordt.

Daarom doe ik de volgende oproep: Beste Wilma, verleg je focus naar het echte probleem. We hebben in Rotterdam een economisch gezonde en veilige industrie hard nodig.


Reinier de Jong,
Leefbaar Rotterdam

Weblog van Reinier de Jong

Reinier is raadslid voor Leefbaar Rotterdam. In het dagelijks leven is Reinier piloot bij de KLM.

Eerder verschenen in dit weblog

6 september 2013
Geef Odfjell lucht
5 januari 2011
Dossier E.B.S

Laatste nieuws