Zondag, 09 juli 2006

Zuid Afrika (voor socialist en kooi-jager Baruch)*


Lenin betoogde in zijn essay “het imperialisme als laatste stuiptrekking van het kapitalisme”dat na de gruwelen en onrechtvaardigheden van het neonimperialisme de mensheid niet anders kon doen dan massaal in opstand komen tegen dit mondiale onrecht.

Het is niet gebeurd. Slechts hier en daar heeft de plaatselijke bevolking, die over het algemeen via overlevering bekend was met het fenomeen onderdrukking en bezetting, zich verzet tegen de militair superieure vijand.
Kleine kolonisatoren zoals Nederland, die zich geen staand leger konden permitteren hebben altijd samengewerkt met lokale machtshebbers, waar ze de macht mee deelden. Zo ook in Zuid Afrika.

De eerste Nederlanders die in dit vrijwel lege gebied (er leefden enkele stammen Hottentotten en Bosjesmannen) leefden in harmonie met elkaar. De Boeren die zich langzaam over het lege gebied verspreidden en het ontgonnen konden zichzelf goed bedruipen en via de komst van Hugenoten, Duitse protestanten, gedroste V.O.C. zeelieden en meisjes uit weeshuizen werd het land verder bewoond. Dit alles in harmonie met de schaarse lokale stammen.

De uitbreidingen van de Kaapprovincie zijn vooral geïnitieerd na de overname van deze provincie door de Engelsen, die in hun grootheidswaan de Boeren hun wil gingen opleggen. Daarop volgde ‘”de grote trek”van Boeren richting de en over de Vaal rivier.
Buiten een schermutseling met Dingaan , de zoon van massamoordenaar Sjaka Zoelu, die in een regelrechte koloniale oorlog door de ENGELSEN werd verslagen, zijn er amper problemen geweest. Vele zwarte Afrikanen werkten bij de Boeren, die ze “baassies” noemden. Een symbiose omdat de Boeren een einde maakte aan de stammenoorlogen en de bewoners een goed inkomen verschaften. Het begrip raciale gelijkheid kwam in die tijd bij niemand voor(zelfs bij Lincoln!) en moest pas gaan rijpen na de Tweede W.O. toen het racisme zich in haar meest verschrikkelijke variant – het Nationaal Socialisme – had gemanifesteerd.

De Engelsen drongen steeds verder op naar het Noorden in hun streven Afrika van Noord tot Zuid te koloniseren.
Iedere gelegenheid werd aangenomen om de Boeren republieken (revolutionair in die tijd!) Natal, Oranje vrijstaat en Transvaal te annexeren. Bij Natal lukte dit maar Oranje Vrijstaat en Transvaal hielden stand tegen de imperialisten uit het Zuiden.
Pas toen in die landen diamanten en goud werden gevonden vielen de Engelsen binnen. Leidende krachten hierachter waren Cecil Rhodes, familie Beers (goud en diamanten) De Bank of England en Lloyds.
Een oorlog van het Groot Kapitaal tegen een groep Boeren die zich op grond van hun calvinistische levensopvatting, nimmer met racisme hadden ingelaten en die democratische Republieken hadden gevormd.
Pas nadat de Engelsen concentratiekampen vormden, waar de gezinnen van de boeren die aan het front vochten massaal stierven, gaven de Boeren zich gewonnen.

Het merkwaardige van deze imperialistische oorlog is het feit dat voor het eerst blanken het slachtoffer werden van andere (kapitalistische en imperialistische) blanken. Binnen de socialistische beweging stond men dan ook volkomen achter de Boeren.
De boeren werden in de strijd bijgestaan door de meeste donkere stammen, die liever hen dan de Engelsen zagen.

Toen in het begin van de 20e eeuw op Zuid arbeiderswijken ontstonden, vonden de toenmalige SDAP bestuurders het een zeer goed idee om een hele wijk naar deze noeste strijders tegen het imperialisme te vernoemen. Het werd immers een ARBEIDERSWIJK!!!!

Racisme is helaas nog steeds niet verdwenen en eerlijk gezegd ben ik niet optimistisch. Racisme is ook geen blanke uitvinding. Lees het Oude Testament en je weet voldoende. Stammenoorlogen zijn van iedere dag en op iedere plek van onze planeet, aan de orde van de dag geweest.

Op dit moment zijn in Zuid Afrika nieuwe racistische elementen aanwezig. Zij willen een zwart Zuid Afrika en ieder jaar worden tientallen blanke boeren, die op afgelegen boerderijen wonen, vermoord . En duizenden zijn van hun gebieden, die al eeuwen in familiebezit waren, weggevlucht. Het verschijnsel is natuurlijk ook bekend in Zimbabwe (ooit Rhodesië naar C.Rhodes)
Zwart racisme dus .

Fijn dat wij in Rotterdam een bestuurder hebben die zich daarvan de spreekbuis maakt en passent de geschiedenis verkracht.
Het “weg met ons”principe is klaarblijkelijk in zijn kring nog heel levend.

* Ik heb nu wat tijd en vind het wel leuk om dit even te schrijven, want ik weet dat iedere seconde besteedt aan zo’n ……………….. er één te veel is.

Reacties:


Door Beverman op 9:31 - Dinsdag, 29 augustus 2006

Erasmutsbrug doet toch niet aan schijntolerantie?


Door Erasmusbrug op 6:27 - Dinsdag, 29 augustus 2006

Koloniale beschavingen dateren al uit de oudheid. Hoeveel koloniale beschavingen zijn er al geweest?
Alle koloniale beschavingen hebben aan uitbuiting gedaan.

Dus Bevernicht, kolonialisme is niet iets typisch westers, christelijks, ..... etc.


Door Beverman op 23:39 - Maandag, 28 augustus 2006

Zijn de moslims de nieuwe kolonisators.
Over een eeuw zal het duidelijk zijn. Wij deden immers hetzelfde. Anderen hun land en rijkdommen inpikken.en nu de moed hebben om dat goed te praten. Of vinden wij het niet prettig indien ons hetzelfde overkomt. Misschien kunnen wij ons nu een beetje inleven in het eeuwenlange onrecht dat wij de Afrikanen hebben aangedaan. Nu gaat het wel minder gewelddadig aan toe dan toen wij koloniseerden. Dat is nog een troost.


Door Maya op 23:30 - Dinsdag, 01 augustus 2006

Sommige politici in Israel zijn inderdaad wel erg religieus. Bijna zo religieus als de meeste moslims die ons ongelovige honden vinden.


Door arbeider op 18:16 - Dinsdag, 01 augustus 2006

Als de heer Baruch zich zo druk maakt over Racisme en apartheid moet hij eens in israel gaan kijken waar deze begrippen tot staatsideologie zijn verheven.


Door Maya op 11:26 - Maandag, 17 juli 2006

Had Baruch niet gewoon weer voor de wapenindustrie kunnen gaan werken?


Door arends op 15:37 - Donderdag, 13 juli 2006

De jood Baruch plaatst zich in een te lange SDAP-PVDA traditie. Joodsche raad neigingen en appels vlakbij de stam.
Jammer van zo’n jongen.


Door brutus op 20:58 - Dinsdag, 11 juli 2006

Oh ja de liberaal van Houten kwam met het zg. kinderwetje , begin vorige eeuw, zodat kinderarbeid verboden/strafbaar werd. In die tijd stond ene Domela Nieuwenhuis ( socialist) in het plafond te schieten omdat de Koningin weg moest. Met Troelstra cs kwam het fatsoen weer terug. Wat dacht u van Colijn. Ga maar rustig slapen ( onderwijl kwamen de moffen aangemarcheerd) Geen Afrika maar ja Nederland. We rijden nu VW BMW en Opel.


Door brutus op 20:51 - Dinsdag, 11 juli 2006

Het is leuk een stuk geschiedenis maar waar wil leefbaar R naar toe? Voedselbanken weg? gratis OV? A4Zuid aanleggen? parkeren gratis? Graaiers en zakkenvullers achter de tralies? betaalbare woningen voor de burgers? Moderne scholen? normen & waarden? Ik lees het evt. programma wel eens denk ik.


Door brutus op 20:47 - Dinsdag, 11 juli 2006

Het is uiteraard heel erg wat in Zuid Afrika gebeurt. Als je hier land of grond hebt wordt via de wet Ruimtelijke Ordening ook van je land getrapt of gewoon onteigent. Over annexatie zullen we het maar niet hebben. Wij doen het wat beschaafder zonder moorden en zo. Het resultaat is hetzelfde.


Door brutus op 20:26 - Dinsdag, 11 juli 2006

Kijk beste brave Ronald alle partijen en opvattingen die op isme eindigen zijn gedoemd te verdwijnen.
communisme, socialisme, kapitalisme, liberalisme, ook fortunisme dus zoek een nieuwe weg een nieuw programma enmz. bla bla bla


Door aad dulfer op 17:08 - Maandag, 10 juli 2006

Hoi Ronald,
eindelijk weer eens iemand die wat te melden heeft over Zuid-Afrika en ook wel eens een boek er over gelezen heeft. Want of het nou Penning is of Wilbur Smith, Mandela of Rhodes, de geschiedenis van het dit gebied wordt eeuwig omgebogen voor andere hedendaagse belangen. Net zo dom als soutpielen.
Baruch kan zich beter druk maken om Zimbabwe, waar blanke boeren het land uit worden gegooid (of vermoord) om de menigten tevreden te stellen. Nu wordt honger geleden in één van de vruchtbaarste landen ter wereld. Degene die hier voor verantwoordelijk is, de dictator Mugabe, wordt door Groen Links op handen gedragen. De ramp waar hij verantwoordelijk is wordt nog steeds genegeerd. Zeuren over
straatnamen, ja dat is lekker belangrijk.
Goed stukje Ronald.
Aad.


Door Abdul op 15:05 - Zondag, 09 juli 2006

Nog even over de slavenhandel. Wie was daarvoor verantwoordelijk?

Veel mensen hebben tegenwoordig een leuke hobby aan stamboomonderzoek (is een moelijk woord voor, maar spel ik altijd verkeerd). Misschien zit er wel adel ofzo bij de voorvaderen.

Meestal is het toch beroep visser, landarbeider etc bij onze voorouders? Jammer, zag al heel wat adel in mijn familie. Zat er niet in.

Wat was de positie toen van de arbeider? Waren het in het begin van de industriele niet verkapte slaven?

Lees inderdaad “das Kapital” en de daarin vermelde rapportages over kinderarbeid. Interessant is ook het boek “de erflaters van onze bedrijfsleven” over de grondleggers van ons bedrijfleven.

Je leest dan dat de Shelloprichter erg veel van vrouwen hield (5 huwelijken), maar ook dat bijvoorbeeld onder Regout, oprichter van de Sphinx’s en andere belangrijke zuidelijke ondernemingen kinderen van 8 jaar gedwongen werden 12 uur per nacht te werken om mee te helpen het gezin eten te geven!

Ik wil hier niet Regout per terugwerkende kracht veroordelen. Het ging blijkbaar zo in die de tijden.

Als wij dan beschuldigd worden van slavernij zijn de afstammelingen van die arbeiders en hun kinderen daar ook per terugwerkende kracht verantwoordelijk voor?


Door Hans-Peter op 14:44 - Zondag, 09 juli 2006

Met de bestuurder wordt de PvdA’r Robbert Baruch bedoelt, van deelgemeente Feijenoord.
Hij stelde voor om straatnamen in de Afrikaanderwijk te veranderen, n.a.v. een bezoek van enkele zwarte Zuidafrikaanse kunstenaars die zich hieraan gestoord hadden.

Zo moesten de namen Paul Kruger, Transvaal, Pretoria e.a. verdwijnen ten gunste van bijvoorbeeld King Shaka Zulu.

Een kulverhaal. Dit is louter symboolpolitiek ter oplossing van een non-probleem. In tegendeel: het “probleem” van aanstootgevendheid wordt zo gecultiveerd, net zoals bij het veranderen van de naam “negerzoenen” van Buys.

Je kan zoveel historische namen naast de meetlat leggen van hedendaags politieke opvattingen. Ze horen thuis in de geschiedenis. Piet Heyn was ook niets ieders vriend, maar we zullen ons toch ons niets gelegen laten liggen aan eventuele protesten van Spaanse activisten?

Kortom de PvdA heeft zich weer eens van z´n beste kant laten zien.


Door Abdul op 14:21 - Zondag, 09 juli 2006

Ronald, als je geinteresseerd bent in de MEW (MARX ENGELS WERKE) om jouw kennis van het socialisme verder te verdiepen.

MEW Das Kapital 1,2,3, Grundrisse, het manifest.(van Lenin heb ik ook nog wat), kan je komen ophalen.

Ik heb ze boven achter het luik op zolder staan.


Door Abdul op 14:10 - Zondag, 09 juli 2006

Ronald interessant verhaal. Op welke bestuurder je doelt, weet ik niet.

De geschiedenis is inderdaad vaak anders en gecompliceerder dan wordt voorgesteld. Weet je toen Beatrix in Nigeria was, wilde zij op voorschrift van haar politieke correcte hofnarren een soort openbare boetedoening plegen voor onze slavenhandel.

Ik ben over dat verleden natuurlijk bepaald niet trots. Maar om het verhaal af te maken: de Nigeriaanse autoriteiten wilden dat pertinent niet!
Waarom niet? Zou onderlinge stamvijandigheden aanwakkeren!

Sommige stammen hadden in de slaventijd namelijk gevangenen van de andere stam maar verkocht aan de slavenhandelaren, want dat leverde meer op dan direct scalperen.

Wist je dat Lenin (Wladimir Illich} van laag adelijke komaf was en de vrouw van Marx van hoog burgelijke komaf?

De moeder van Marx schijnt ooit eens verzucht te hebben: ik had liever gezien dat mijn Karl wat kapitaal zelf had verdiend (dus niet op de zakken van rijke Britse industieel Friederich Engels had geteerd)dan over das Kapital zoveel te schrijven.

Interessant vak geschiedenis. Zie je weer hoe betrekkelijk dingen zijn.


Door Wouter van Dis op 11:50 - Zondag, 09 juli 2006

De geschiedenis herhaalt zich keer op keer, helaas.

Weblog van Ronald Sørensen

Ronald was fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam van 2002-2009 en raadslid van 2009-2011. Ronald is nu senator voor de PVV in de eerste kamer. Klik hier om meer over Ronalds Noorse achtergrond te lezen.

Eerder verschenen in dit weblog

1 november 2017
Rembrandt de Ploert
3 augustus 2016
Fethullah Gülen
15 juni 2011
Bedankt

Laatste nieuws