Laatste nieuws

Woensdag, 26 november 2014

‘Geen intimidatie, maar taal en rekenen op school centraal!’

Leefbaar Rotterdam-raadslid Ronald Buijt heeft aan het stadsbestuur vragen gesteld over grootschalige afpersing op schoolpleinen. Aanleiding hiervoor zijn alarmerende signalen uit de hoofdstad over het afstaan van geld en bezittingen door scholieren aan leeftijdsgenoten, vaak middels geweld en doodsbedreigingen. Leefbaar Rotterdam wil weten of en in welke mate dergelijke praktijken ook in Rotterdam plaatsvinden.
Lees meer
Dinsdag, 25 november 2014

‘Kendoementaliteit’ genomineerd als Woord van het Jaar

Het woord ‘kendoementaliteit’ is door Van Dale genomineerd als Woord van het Jaar. Het woord, geïntroduceerd door het Rotterdamse stadsbestuur van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA, staat voor een mentaliteit van handen uit de mouwen, meer doen en minder praten, waarmee het de komende jaren de stad wil besturen.
Lees meer
Dinsdag, 25 november 2014

Straatterreur Crooswijk harder aanpakken

Leefbaar Rotterdam-raadslid Mo Anfal heeft aan het stadsbestuur vragen gesteld over straatterreur in Crooswijk. Aanleiding hiervoor vormen bedreigingen van Marokkaanse jongeren aan het adres van een wijkagent. Ook ervaren bewoners hardnekkige overlast van de jongeren. Leefbaar Rotterdam vindt dit een ontoelaatbare situatie die hard moet worden aangepakt.
Lees meer

De slavenhalers uit Noord-Afrika

Gastcolumn Ronald Sørensen

Stook antisemitisme niet op!

Weblog Tanya Hoogwerf

Waardeloos en regieloos!

Weblog Michel van Elck

Blijven knokken tegen huiselijk geweld!

Weblog Tanya Hoogwerf

Twitter feed