Laatste nieuws

Donderdag, 27 november 2014

Leefbaar: ruimere openingstijden goed voor Rotterdamse winkeliers

Winkeliers in het centrum van Rotterdam mogen met ingang van 2015 op zondag al om 08:00 uur hun deuren openen. De ruimere openingstijden is een besluit van het stadsbestuur en een wens uit het coalitieakkoord van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA.
Lees meer
Donderdag, 27 november 2014

‘De bijstand is geen recht om te nemen’

Bron: AD/Rotterdams Dagblad, 27 november 2014 - door Mark Hoogstad
Rotterdam scherpt vandaag de Bijstandswet aan. Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht een tegenprestatie te leveren. Wie weigert of tegenstribbelt, wordt gekort.
Lees meer
Woensdag, 26 november 2014

‘Geen intimidatie, maar taal en rekenen op school centraal!’

Leefbaar Rotterdam-raadslid Ronald Buijt heeft aan het stadsbestuur vragen gesteld over grootschalige afpersing op schoolpleinen. Aanleiding hiervoor zijn alarmerende signalen uit de hoofdstad over het afstaan van geld en bezittingen door scholieren aan leeftijdsgenoten, vaak middels geweld en doodsbedreigingen. Leefbaar Rotterdam wil weten of en in welke mate dergelijke praktijken ook in Rotterdam plaatsvinden.
Lees meer

De slavenhalers uit Noord-Afrika

Gastcolumn Ronald Sørensen

Stook antisemitisme niet op!

Weblog Tanya Hoogwerf

Waardeloos en regieloos!

Weblog Michel van Elck

Blijven knokken tegen huiselijk geweld!

Weblog Tanya Hoogwerf

Twitter feed